Objavljeno: 2. februarja, 2018

Zimske razmere na cestah

Spoštovani,

Občina Šmartno pri Litiji si v zimskem času, skupaj s pristojnimi službami, prizadeva zagotavljati prevoznost vozišč. V primerih močnega sneženja in ob dejstvu da je cestno omrežje močno razvejano in obsežno, vsi odseki ne morejo biti optimalno vzdrževani.

Naprošamo voznike, predvsem tiste, ki uporabljajo ceste v višje ležečih predelih občine, da se na zimske razmere ustrezno pripravijo (zimske pnevmatike, snežne verige).

Pošiljamo še seznam prednostnega vzdrževanja cest v zimskih razmerah, kot ga predpisuje  Pravilnik o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16).

PREDNOSTNI RAZREDI ZIMSKA SLUŽBA