Obrazci za vloge

Plačilo upravne takse je možno tudi na račun:
Občinske upravne takse št. SI 56 0139 4594 0309 180,
referenca SI 11 76937-7111002