Obrazci za vloge

Plačilo upravne takse je možno tudi na račun: Občinske upravne takse št. SI 56 0139 4594 0309 180, referenca SI 11 76937-7111002