Kulturni dom Šmartno

Skladno z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk (Uradni list RS, št. 69/17) upravljanje Kulturnega doma Šmartno s 01.01.2018 prevzema Javni zavod Bogenšperk.

Vsi uporabniki Kulturnega doma Šmartno tako s 1.1.2018 vloge za najem prostorov in inventarja vložijo pri Javnemu zavodu Bogenšperk, Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji.

Kontakt: +386 1 898 78 67; info@bogensperk.si

Več na spodnjem linku:

https://www.bogensperk.si/novice/kulturni-dom-smartno.html