Javna naročila

Nakup vozila – prekucnika

Objavljeno:

Predmet javnega naročila: »Nakup vozila-prekucnika«

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3 ) Občina Šmartno pri Litiji; v nadaljevanju: naročnik, objavlja povabilo k oddaji ponudbe za javno naročilo z naslovom »Nakup vozila-prekucnika«. Javno naročilo bo izvedeno po postopku naročila male vrednosti. Naročnik bo na podlagi meril iz te razpisne dokumentacije, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev, za izvedbo javnega naročila izbral ponudbo enega ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo o dobavi vozila.

Naročnik  vabi vse zainteresirane ponudnike, da na podlagi javnega razpisa predložijo ponudbo, v skladu z ZJN-3 in navodili za izdelavo ponudbe iz te razpisne dokumentacije.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA – NAKUP VOZILA – PREKUCNIKA

Razpisna dokumentacija nakup vozila

 

 

 

Potekla javna naročila

Arhiv javnih naročil