Evidenca javnih naročil

Seznam oddanih evidenčnih javnih naročil v letu 2018 (skladno z 21. členom ZJN -3)

Občina Šmartno pri Litiji_evidenčna javna naročila za v letu 2018 objava na spletni strani

Seznam oddanih evidenčnih javnih naročil v letu 2017 (skladno z 21. členom ZJN-3)

Občina Šmartno pri Litiji_evidenčna javna naročila za v letu 2017