Javni razpisi, natečaji, naročila, dražbe, pozivi in namere

Filtriraj po vrsti razpisa:

 

Javni razpis za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Šmartno pri Litiji za leto 2020

Objavljeno:

Javni razpis 2020

OBVEŠČAMO VAS, DA SE RAZPIS ZARADI TRENUTNIH RAZMER PODALJŠUJE DO 30.04.2020.
VLOGE ODDAJAJTE IZKLJUČNO PO POŠTI. (VLOGA JE PRAVOČASNO ODDANA, ČE JE ŽIG NA KUVERTI 30.04.2020)

Pravilnik Šmartno pri Litiji 2016-2020
Pravilnik o spremembah Pravilnika 2016-2020 (2019)

Obrazec ukrep 1
Obrazec ukrep 2
Obrazec ukrep 3
Obrazec ukrep 4
Obrazec ukrep 5

Namera o ustanovitvi služnosti

Objavljeno:

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji in Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, objavljata namero o sklenitvi pogodbe o odplačni služnostni pravici.

Namera o ustanovitvi služnosti v k.o. Jablanica

Evidentiranje kandidatov za predstavnika zainteresirane javnosti v svet JZ Bogenšperk

Objavljeno:

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva za podajo kandidatov za predstavnika zainteresirane javnosti v svet JZ Bogenšperk.
Do podajanja predlogov so upravičena društva, ki imajo v svojem statutu med svojimi dejavnostmi opredeljeno tudi turistično dejavnost. Svojo upravičenost do podaje kandidatov izkazujejo s kopijo statuta, ki jo predložijo k predlogu kandidata.

Evidentiranje kandidatov

 

Potekli razpisi