Občina Šmartno pri Litiji

SlovenščinaEnglishItaliano
Trenutna pozicija:
NatisniteNatisnite
Velikost teksta
RSS RSS

Razpis prostega delovnega mesta direktor/ica ]avnega zavoda Bogenšperk

Datum objave: 20. 11. 2012
Rok za prijavo: 07. 12. 2012

Javni zavod Bogenšperk, Bogenšperk 5, Šmartno pri Litiji, na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk (Url. RS št.7/04, 34/04, 44/04, 23/07) razpisuje prosto delovno mesto direktorja/ice ]avnega zavoda Bogenšperk.

Poleg splošnih določb, ki jih določa Zakon o delavnih razmerjih, mora kandidat/ka izpolnjevati še naslednje pogoje: 
— da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo družboslovne, humanistične ali ekonomske smeri 
— da obvlada vsaj en svetovni jezik 
— da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja kulturnih dejavnosti, od tega najmanj eno leto na vodilnih ali vodstvenih delih (opis naj vsebuje navedbo delodajalca oz. druge fizične ali pravne osebe za katero je kandidat opravljal delo, datum začetka in konca opravijanja dela, zahtevano stopnjo izobrazbe ter opis dela oziroma fotokopijo delovne knjižice)
— da ima organizacijske sposobnosti 
— da pozna področje delovanja javnih zavodov in 
— da predloži program dela. 
 
K prijavi morajo kandidati/ke predložiti dokazila iz katerih izhaja, da izpolnjujejo razpisne pogoje.
Poleg tega pa še: 
- kratek življenjepis 
- potrdilo o državljanstvu, 
- izjavo, da kandidat/ka ni bil/a kaznovan/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil/a obsojen/a an nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- izjavo, da zoper kandidata/ke ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
- program dela zavoda, ki naj vsebuje vizijo razvoja, dolgoročne in kratkoročne cilje ter glavne aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev. 
 
Priporočljivo je, da kandidat/ka predloži dokazila o dodatnih znanjih.
 
Delovno razmerje bo s kandidatom/ko sklenjeno za mandatno obdobje petih let s polnim delovnim časom (predviden pričetek nastopa dela 9.2.2013).
Formalno nepopolne in nepravočasne prjave ne bodo uvrščene v izbirni postopek. 
 
Za vse dodatne informacije lahko pokličete na tel. št. 01 8987-867. 
 
Kandidati naj pisne prijave s priloženimi dokazili pošljejo vključno do 07.12.2012. na naslov: 
Javni zavod Bogenšperk, Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji 
s pripisom »Razpis za direktorja JZ Bogenšperk -Ne odpiraj«.
 
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po opravljenem izboru.
 
Svet javnega zavoda Bogenšperk

Domov  |  Župan  |  Predstavitev  |  Vizitka  |  Kontakt  |  Občinski svet  |  Novosti  |  Obvestila  |  Koledar p.  |  Martinov glas  |  Video vsebina

Nazaj na vrh

Občina Šmartno pri Litiji

©
Občina Šmartno pri Litiji.
Vse pravice pridržane.

KRAJEVNE NOVICE (oktober 2016)

 

• Pogovor z Albertom Pavlijem, ravnateljem OŠ Šmartno
• Odprta učna ura o našem velikem rojaku Hostniku
• Šmarski tamburaši pričeli sezono z nastopom v Makedoniji
• Obisk potomcev rodbine Windisch-Graetz na gradu Bogenšperk

 

pregled celotne vsebine

Arhiv vseh številk

 

 

DOGODKI TEDNA - 25.11.2016
(ATV SIGNAL LITIJA)

 

• Poročilo iz 13. redne seje občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji
• 120-letnica rojstva Metoda Badjure z gostom Metodom Pevcem
• 9. memorial Riharda Urbanca
• Mlajši gasilci PGD Polšnik so državni prvaki
• Adventni venčki

 

ogled oddaje


Video vsebine