Skrajšani zapisnik 8. redne seje Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji (8.3.2016)