Javni razpis za sofinanciranje programov letovanja otrok iz občine Šmartno pri Litiji v letu 2016