Občanom krajevne skupnosti Velika Štanga - obvestilo o sklicu zbora občanov