Skrajšani zapisnik 3. redne seje Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji (13.4.2015)