Skrajšani zapisnik 1. redne seje Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji (4.12.2014)