Skrajšani zapisnik 12. redne seje Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji (13.2.2012)