Zapisnik 7. redne seje Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji (20.11.2007)