Občina Šmartno pri Litiji

SlovenščinaEnglishItaliano
Trenutna pozicija:
NatisniteNatisnite
Velikost teksta
RSS RSS

Krajevne skupnosti v občini Šmartno pri Litiji in koordinatorji krajevnih skupnosti (2006 - 2010)

• KRAJEVNA SKUPNOST LIBERGA, ki obsega območje naselij Liberga, Jelša in Preska nad Kostrevnico.
Koordinator: Vicenc Poglajen
Zemljevid

• KRAJEVNA SKUPNOST KOSTREVNICA, ki obsega območje naselij Bogenšperk, Dvor, Lupinica, Velika Kostrevnica in Mala Kostrevnica od hišne številke 15 dalje.
Koordinator: Mitja Jesenšek
Zemljevid

• KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA ŠTANGA, ki obsega območje naselij Koške Poljane, Račica, Mala Štanga in Velika Štanga.
Koordinator: Damjan Kastelic
Zemljevid

• KRAJEVNA SKUPNOST ŠTANGARSKE POLJANE, ki obsega območje naselij Dragovšek, Gozd-Reka, Jastrebnik, Ščit, Štangarske Poljane in Volčja Jama.
Koordinator: Franc Černe
Zemljevid

• KRAJEVNA SKUPNOST PRIMSKOVO, ki obsega območje naselij Primskovo, Dolnji Vrh, Gornji Vrh, Gradišče – k.o. Gradišče in Poljane, Ježce, Kamni vrh pri Primskovem, Mihelca, Mišji Dol, Poljane pri Primskovem, Razbore – k.o. Poljane del, Sevno, Stara Gora pri Velikem Gabru in Zagrič.
Koordinator: Janez Vidgaj
Zemljevid

• KRAJEVNA SKUPNOST RAZBORE, ki obsega območje naselij Ježni Vrh, Mulhe, Razbore – k.o. Ježni Vrh, Vinji Vrh, Višnji Grm in Obla Gorica.
Koordinator: Rok Berdajs
Zemljevid

• KRAJEVNA SKUPNOST JABLANIŠKA DOLINA, ki obsega območje naselij Bukovica pri Litiji, Cerovica, Gradišče pri Litiji, Jablaniške Laze, Jablaniški potok, Selšek, Spodnja Jablanica, Zgornja Jablanica in Gradiške Laze.
Koordinator: Nada Medvešek
Zemljevid

• KRAJEVNA SKUPNOST JAVORJE, ki obsega območje naselij Javorje, Leskovica pri Šmartnem in Vrata.
Koordinator: Jože Dolšek
Zemljevid

Člani odbora KS Javorje:
Rafael Pivec - predsednik
Slava Murnc - tajnik
Anton Berčon
Janez Trpin
Klemen Dragar

• KRAJEVNA SKUPNOST VINTARJEVEC, ki obsega območje naselij Črni Potok, Podroje, Riharjevec in Vintarjevec.
Koordinator: Jože Šuštar
Zemljevid

• KRAJEVNA SKUPNOST ZAVRSTNIK, ki obsega območje naselja Zavrstnik.
Koordinator: Alojz Anžur
Zemljevid

 

KOORDINATORJI MED KRAJEVNIMI SKUPNOSTMI IN OBČINSKO UPRAVO OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI

Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji je na svoji 10. redni seji sprejel Odlok o ustanovitvi in pristojnostih odborov krajevnih skupnosti na območju Občine Šmartno pri Litiji. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 16/04 in je stopil v veljavo naslednji dan po objavi to je 21.02.2004. V skladu z odlokom je župan občine sklical zbore občanov po posameznih krajevnih skupnostih hkrati pa pozval občane, da podajo predloge kandidatur za člane odborov krajevnih skupnosti. Zbori občanov so se po krajevnih skupnostih odvijali od 10.03.2004 do 27.03.04.
V skladu s 63. členom Statuta Občine Šmartno pri Litiji lahko zbor občanov veljavno odloča, če na zboru sodeluje najmanj ena tretjina volivcev iz območja posamezne krajevne skupnosti, za katero je zbor sklican. Sklicani zbori občan žal niso dosegli sklepčnosti zato je župan navzoče na zborih občanov seznanil z namenom imenovanja koordinatorjev za posamezno krajevno skupnostjo do imenovanja odbora krajevne skupnosti.

V skladu z dogovori, je župan s sklepom imenoval naslednje koordinatorje:
KS Javorje:
Dolšek Jože
KS Liberga: Poglajen Andrej
KS Kostrevnica: Jesenšek Mitja
KS Vintarjevec: Pipan Vinko
KS Zarstnik: Anžur Alojz
KS Velika Štanga: Kastelic Damjan
KS Štangarske poljane: Černe Franc
KS Razbore: Zadražnik Martin
KS Primskovo: Zadražnik Jože
KS Jablaniška dolina: Pintar Branko

V skladu s sklepom župana so koordinatorji imenovani za določen čas – do imenovanja odbora krajevne skupnosti ter predstavljajo vez med krajani posamezne krajevne skupnosti z Občino Šmartno pri Litiji. Krajani se lahko na njih obračate s svojimi problemi.

Domov  |  Župan  |  Predstavitev  |  Vizitka  |  Kontakt  |  Občinski svet  |  Novosti  |  Obvestila  |  Koledar p.  |  Martinov glas  |  Video vsebina

Nazaj na vrh

Občina Šmartno pri Litiji

©
Občina Šmartno pri Litiji.
Vse pravice pridržane.

KRAJEVNE NOVICE (oktober 2016)

 

• Pogovor z Albertom Pavlijem, ravnateljem OŠ Šmartno
• Odprta učna ura o našem velikem rojaku Hostniku
• Šmarski tamburaši pričeli sezono z nastopom v Makedoniji
• Obisk potomcev rodbine Windisch-Graetz na gradu Bogenšperk

 

pregled celotne vsebine

Arhiv vseh številk

 

 

DOGODKI TEDNA - 25.11.2016
(ATV SIGNAL LITIJA)

 

• Poročilo iz 13. redne seje občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji
• 120-letnica rojstva Metoda Badjure z gostom Metodom Pevcem
• 9. memorial Riharda Urbanca
• Mlajši gasilci PGD Polšnik so državni prvaki
• Adventni venčki

 

ogled oddaje


Video vsebine