Občina Šmartno pri Litiji

SlovenščinaEnglishItaliano
Trenutna pozicija:
Velikost teksta
RSS RSS

Obvestila

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišč parc. št. 1953/11 k.o. 1849 Vintarjevec (ID znak 1849-1953/11-0), zemljišče v izmeri 183 m2 ter parc. št. 1953/10 k.o. 1849 Vintarjevec (ID znak 1849-1953/10-0), zemljišče v izmeri 111 m2.

Nadaljevanje ...

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja namero o sklenitvi pogodbe o odplačni služnostni pravici izgradnje, vzdrževanja, popravila in rekonstrukcije fekalne in meteorne kanalizacijske cevi, vključno z ustreznimi dovozi in dohodi ter neovirano uporabo na zemljišču parc. št. 1025/26, k.o. 1847 Šmartno, v lasti Občine Šmartno pri Litiji, v korist vsakokratnega lastnika zemljišča parc. št. 1025/25, k.o. 1847 Šmartno.

Nadaljevanje ...

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča parc. št. 994/4 (ID znak 1848-994/4-0), k.o. 1848 Štanga, zemljišče v izmeri 63 m2.

Nadaljevanje ...

Občina Šmartno pri Litiji obvešča uporabnike pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo Štangarske Poljane (oskrba podružnične šole Štangarske Poljane), da vode pred uporabo za pitje in prehranske namene ni več potrebno prekuhavati.

Nadaljevanje...

Predmet javnega naročila je obnova javne razsvetljave v občini Šmartno pri Litiji.
Rok za oddajo ponudb: 12.9.2016 do 10:00.
Javno odpiranje ponudb: 12.9.2016 ob 11:00.

Nadaljevanje ...

Občina Šmartno pri Litiji obvešča, da bodo dne 30. 8. 2016 in 5. 9. 2016 potekale meritve hitrosti na občinskih cestah v občini Šmartno pri Litiji.

Nadaljevanje...

Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o, obvešča vse uporabnike pitne vode, ki se s pitno vodo oskrbujejo iz javnega sistema za oskrbo s pitno vodo Gradiške Laze – Spodnja Jablanica, da vode pred uporabo za prehranske namene ni treba več prekuhavati.

Nadaljevanje...

V sredo, 24. avgusta, ob 16. uri vabljeni v Energetsko pisarno JUB-a in Srca Slovenije v Dol pri Ljubljani na predavanje »Pomen detajlov pri energijsko učinkoviti gradnji«.

Nadaljevanje...

Uredništvo občinskega glasila občine Šmartno pri Litiji vljudno vabi vse zainteresirane, da s svojimi prispevki sodelujete pri nastajanju časopisa. Krajevne novice vsebinsko pokrivajo tako celoten prostor občine kot tudi vsa področja družbenih dejavnosti. Tematsko so razdeljene na več sklopov, katerih namen je poročati občanom o aktivnostih občinske uprave, lokalnih društev, podjetij, ustanov, javnih zavodov in posameznikov.

Nadaljevanje...

Občina Šmartno pri Litiji obvešča vse uporabnike pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo Štangarske Poljane (oskrba podružnične šole Štangarske Poljane), da je zaradi obremenitve pitne vode z mikroorganizmi potrebno vodo pred uporabo za pitje in prehranske namene prekuhati.

Nadaljevanje...

Domov  |  Župan  |  Predstavitev  |  Vizitka  |  Kontakt  |  Občinski svet  |  Novosti  |  Obvestila  |  Koledar p.  |  Martinov glas  |  Video vsebina

Nazaj na vrh

Občina Šmartno pri Litiji

©
Občina Šmartno pri Litiji.
Vse pravice pridržane.

KRAJEVNE NOVICE (oktober 2016)

 

• Pogovor z Albertom Pavlijem, ravnateljem OŠ Šmartno
• Odprta učna ura o našem velikem rojaku Hostniku
• Šmarski tamburaši pričeli sezono z nastopom v Makedoniji
• Obisk potomcev rodbine Windisch-Graetz na gradu Bogenšperk

 

pregled celotne vsebine

Arhiv vseh številk

 

 

DOGODKI TEDNA - 25.11.2016
(ATV SIGNAL LITIJA)

 

• Poročilo iz 13. redne seje občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji
• 120-letnica rojstva Metoda Badjure z gostom Metodom Pevcem
• 9. memorial Riharda Urbanca
• Mlajši gasilci PGD Polšnik so državni prvaki
• Adventni venčki

 

ogled oddaje


Video vsebine