Občina Šmartno pri Litiji

SlovenščinaEnglishItaliano
Trenutna pozicija:
NatisniteNatisnite
Velikost teksta
RSS RSS

Občanom krajevne skupnosti Velika Štanga - obvestilo o sklicu zbora občanov

V skladu 56. členom Statuta Občine Šmartno pri Litiji ( Uradni list RS št. 33/03 in 106/03) vas vabim na zbor občanov, ki bo v ČETRTEK 19.05.2016 ob 19.00 uri v prostorih Kulturnega doma Velika Štanga.

Dnevni red:

  1.  Imenovanje članov odbora krajevne skupnosti
  2.  Razno

Prosim, da se zbora občanov zanesljivo udeležite. Hkrati vas opozarjamo, da v skladu s 63. členom Statuta občine Šmartno pri Litiji zbor občanov sprejema odločitve, predloge  pobude oziroma stališča, če bo na zboru občanov sodelovalo najmanj ena tretjina volivcev z območja, za katerega je zbor občanov v sklican, (najmanj 55 volivcev iz naselij Koške poljane, Mala Štanga, Račica, Velika Štanga), sama odločitev pa je sprejeta, če zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru občanov.

Pojasnilo o postopku imenovanja odbora krajevne skupnosti:
Skladno z Odlokom o ustanovitvi in pristojnosti odborov krajevnih skupnosti (v nadaljevanju KS) na območju Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS št. 16/04) odbor KS šteje pet članov, ki jih imenujejo oziroma razrešujejo na zborih občanov posamezne krajevne skupnosti. Člani odbora KS morajo imeti stalno prebivališče v svoji KS.
Zbor občanov za izvolitev odbora KS skliče župan občine z obvestilom, ki ga prejmejo vsa gospodinjstva v KS najkasneje dvajset dni pred dnevom sklica.
Kandidate za člane odbora predlagajo prebivalci z območja KS pisno. Predlogi kandidatur se vložijo pisno pri županu občine najpozneje sedem dni pred dnevom glasovanja. Predlogu kandidata je potrebno predložiti pisno soglasje kandidata.
V primeru, da v zakonitem roku ni vloženih zadostno število kandidatur, je možno kandidature vložiti na zboru občanov. Tako predlagani kandidat mora podati pisno soglasje k kandidaturi ter dokazati, da ima stalno prebivališče na območju KS.
Zbor občanov imenuje člane odbora KS z najmanj polovico glasov volivcev, ki sodelujejo na zboru.
Župan predlaga zboru občanov v sprejem listo kandidatov za odbor KS. Pri določitvi liste kandidatov mora zagotoviti sorazmerno zastopanost vseh naselji z območja KS. V primeru, da lista kandidatov ni izglasovana se opravi posamično glasovanje o kandidatih po abecednem redu njihovih priimkov. Izvoljeni so tisti kandidati, ki prvi prejmejo potrebno število glasov do zapolnitve mest v odboru KS.

Vabljeni,

Župan Občine Šmartno pri Litiji:
Rajko Meserko

PriponkaVelikost
Obvestilo164.03 KB

Domov  |  Župan  |  Predstavitev  |  Vizitka  |  Kontakt  |  Občinski svet  |  Novosti  |  Obvestila  |  Koledar p.  |  Martinov glas  |  Video vsebina

Nazaj na vrh

Občina Šmartno pri Litiji

©
Občina Šmartno pri Litiji.
Vse pravice pridržane.

KRAJEVNE NOVICE (oktober 2016)

 

• Pogovor z Albertom Pavlijem, ravnateljem OŠ Šmartno
• Odprta učna ura o našem velikem rojaku Hostniku
• Šmarski tamburaši pričeli sezono z nastopom v Makedoniji
• Obisk potomcev rodbine Windisch-Graetz na gradu Bogenšperk

 

pregled celotne vsebine

Arhiv vseh številk

 

 

DOGODKI TEDNA - 25.11.2016
(ATV SIGNAL LITIJA)

 

• Poročilo iz 13. redne seje občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji
• 120-letnica rojstva Metoda Badjure z gostom Metodom Pevcem
• 9. memorial Riharda Urbanca
• Mlajši gasilci PGD Polšnik so državni prvaki
• Adventni venčki

 

ogled oddaje


Video vsebine