Občina Šmartno pri Litiji

SlovenščinaEnglishItaliano
Trenutna pozicija:
NatisniteNatisnite
Velikost teksta
RSS RSS

Občanom krajevne skupnosti Štangarske Poljane - obvestilo o sklicu zbora občanov

V skladu 56. členom Statuta Občine Šmartno pri Litiji ( Uradni list RS št. 33/03 in 106/03) vas vabim na zbor občanov, ki bo v TOREK 17.05.2016 ob 19.00 uri v prostorih Gasilskega doma Štangarske Poljane.

Dnevni red:

  1.  Imenovanje članov odbora krajevne skupnosti
  2.  Razno

Prosim, da se zbora občanov zanesljivo udeležite. Hkrati vas opozarjamo, da v skladu s 63. členom Statuta občine Šmartno pri Litiji zbor občanov sprejema odločitve, predloge  pobude oziroma stališča, če bo na zboru občanov sodelovalo najmanj ena tretjina volivcev z območja, za katerega je zbor občanov v sklican, (najmanj 115 volivcev iz naselij Dragovšek, Gozd –Reka, Jastrebnik, Ščit, Štangarske Poljane in Volčja Jama), sama odločitev pa je sprejeta, če zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru občanov.

Pojasnilo o postopku imenovanja odbora krajevne skupnosti:
Skladno z Odlokom o ustanovitvi in pristojnosti odborov krajevnih skupnosti (v nadaljevanju KS) na območju Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS št. 16/04) odbor KS šteje pet članov, ki jih imenujejo oziroma razrešujejo na zborih občanov posamezne krajevne skupnosti. Člani odbora KS morajo imeti stalno prebivališče v svoji KS.
Zbor občanov za izvolitev odbora KS skliče župan občine z obvestilom, ki ga prejmejo vsa gospodinjstva v KS najkasneje dvajset dni pred dnevom sklica.
Kandidate za člane odbora predlagajo prebivalci z območja KS pisno. Predlogi kandidatur se vložijo pisno pri županu občine najpozneje sedem dni pred dnevom glasovanja. Predlogu kandidata je potrebno predložiti pisno soglasje kandidata.
V primeru, da v zakonitem roku ni vloženih zadostno število kandidatur, je možno kandidature vložiti na zboru občanov. Tako predlagani kandidat mora podati pisno soglasje k kandidaturi ter dokazati, da ima stalno prebivališče na območju KS.
Zbor občanov imenuje člane odbora KS z najmanj polovico glasov volivcev, ki sodelujejo na zboru.
Župan predlaga zboru občanov v sprejem listo kandidatov za odbor KS. Pri določitvi liste kandidatov mora zagotoviti sorazmerno zastopanost vseh naselji z območja KS. V primeru, da lista kandidatov ni izglasovana se opravi posamično glasovanje o kandidatih po abecednem redu njihovih priimkov. Izvoljeni so tisti kandidati, ki prvi prejmejo potrebno število glasov do zapolnitve mest v odboru KS.

Vabljeni,

Župan Občine Šmartno pri Litiji:
Rajko Meserko

PriponkaVelikost
Obvestilo163.85 KB

Domov  |  Župan  |  Predstavitev  |  Vizitka  |  Kontakt  |  Občinski svet  |  Novosti  |  Obvestila  |  Koledar p.  |  Martinov glas  |  Video vsebina

Nazaj na vrh

Občina Šmartno pri Litiji

©
Občina Šmartno pri Litiji.
Vse pravice pridržane.

KRAJEVNE NOVICE (oktober 2016)

 

• Pogovor z Albertom Pavlijem, ravnateljem OŠ Šmartno
• Odprta učna ura o našem velikem rojaku Hostniku
• Šmarski tamburaši pričeli sezono z nastopom v Makedoniji
• Obisk potomcev rodbine Windisch-Graetz na gradu Bogenšperk

 

pregled celotne vsebine

Arhiv vseh številk

 

 

DOGODKI TEDNA - 25.11.2016
(ATV SIGNAL LITIJA)

 

• Poročilo iz 13. redne seje občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji
• 120-letnica rojstva Metoda Badjure z gostom Metodom Pevcem
• 9. memorial Riharda Urbanca
• Mlajši gasilci PGD Polšnik so državni prvaki
• Adventni venčki

 

ogled oddaje


Video vsebine