Občina Šmartno pri Litiji

SlovenščinaEnglishItaliano
Trenutna pozicija:
NatisniteNatisnite
Velikost teksta
RSS RSS

Rezultati glasovanja v občini Šmartno pri Litiji na lokalnih volitvah

Na podlagi 41. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS št. 94/07-ZLV-UPB 3,  45/08-ZLV-H in št. 83/12) je Občinska volilna komisija Občine Šmartno pri Litiji na svoji seji dne   9.10.2014 ugotovila

REZULTATE GLASOVANJA V  OBČINI ŠMARTNO PRI LITIJI
NA LOKALNIH VOLITVAH DNE, 5.10.2014

Na lokalnih volitvah, 5.10.2014, je imelo pravico glasovati 4347 volivcev.
Glasovalo je 2424 volivcev ali 55,76 % vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti. 

I.

Za volitve župana Občine Šmartno pri Litiji je bilo oddanih 2424 glasovnic. Veljavnih je bilo 2378 glasovnic, 46 glasovnic je bilo neveljavnih.

Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:

Zap. št.

Kandidat

Št. glasov

% glasov

1

Milan Izlakar

1059

44,53

2

Rajko Meserko

1319

55,47

 

Občinska volilna komisija je ugotovila, da je bil za župana Občine Šmartno pri Litiji na volitvah, 5.10.2014, izvoljen kandidat Rajko Meserko, roj. 16.9.1971, stanujoč Valvazorjeva ulica 13 , 1275 Šmartno pri Litiji.

 

II.

Za volitve članov Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji je bilo oddanih 2425 glasovnic. Veljavnih je bilo 2317 glasovnic,  108 glasovnic je bilo neveljavnih.

Posamezne liste kandidatov so skupno v Občini Šmartno pri Litiji dobile naslednje število glasov:

Ime liste

št. glasov

% glasov

SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

660

28,49

SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA

482

20,80

SD - SOCIALNI DEMOKRATI

136

5,87

SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA

30

1,29

Lista za Občino Šmartno

548

23,65

DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

212

9,15

NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

220

9,50

IDS-INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM

29

1,25

skupaj

2317

100%

 

Razdelitev mandatov po volilnih enotah

VOLILNA ENOTA 01
Št. mandatov: 6

Zap.št. Ime Liste    št. glasov % glasov št. izvoljenih
5 Lista za občino Šmartno 260 31.36 2
1 SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 244 29.43 2
2 SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 189 22.80 2
7 NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI 73 8.81 0
6 DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 63 7.60 0

 

VOLILNA ENOTA 02
Št. mandatov: 5

Zap. št.  Ime liste    št. glasov  % glasov št. izvoljenih
1  SLS - SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 194 28.40 1
5  Lista za občino Šmartno 150 21.96 1
2 SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 117 17.13 1
6 DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 96 14.06 1
3 SD - SOCIALNI DEMOKRATI 64 9.37 1
7 NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI 33 4.83 0
8 IDS - INICIATIVA ZA DEMOKRATIČNI SOCIALIZEM 29 4.25 0

 

VOLILNA ENOTA 03
Št. mandatov: 5

Zap. št. Ime liste št. glasov % glasov št. izvoljenih
1 SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA 222 27.58 2
2 SDS - SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 176 21.86  1
5 Lista za občino Šmartno 138 17.14 1
7 NSI - NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI  114 14.16 1
3 SD - SOCIALNI DEMOKRATI  72 8.94 0
6 DESUS - DESUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE 53  6.58 0
4 SNS - SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA 30 3.73 0

 

Na rednih lokalnih volitvah, 5.10.2014, so bili za člane občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji izvoljeni naslednji kandidati.

Volilna enota št. 1
Igor Možina, roj. 22.2.1964, Velika Kostrevnica 37a, 1275 Šmartno pri Litiji,
Veronika Jesenšek, roj. 2.1.1963, Lupinica 1, 1275 Šmartno pri Litiji,
Janez Vidgaj Ivan, roj. 23.3.1949, Poljane pri Primskovem 6, 1276 Primskovo,
Peter Avbelj, roj. 15.5.1972, Dvor 44, 1275 Šmartno pri Litiji,
Petra Kovačič Pancar, roj. 27.3.1982, Sevno 11, 1276 Primskovo,
Miroslav Berčon, roj. 18.2.1960, Jelša 11, 1275 Šmartno pri Litiji

  

Volilna enota št. 2
Srečko Vavtar, roj. 27.2.1958, Ustje 49, 1275 Šmartno pri Litiji,
Simon Povše, roj. 12.1.1968, Cerkovnik 2a, 1275 Šmartno pri Litiji,
Igor Soršak, roj. 27.7.1958, Prečna ulica 1, 1275 Šmartno pri Litiji,
Franc Adamčič, roj. 1.2.1962, Mahovna 4, 1275 Šmartno pri Litiji
Jože Repovš, roj. 1.10.1951, Mala Kostrevnica 18, 1275 Šmartno pri Litiji

 

Volilna enota št. 3
Marko Slapničar, roj. 6.1.1968, Zavrstnik 51b, 1275 Šmartno pri Litiji,
Janko Končar, roj. 25.3.1953, Koške Poljane 1, 1129 Zalog,
Janez Tomažič, roj. 22.12.1963, Dragovšek 10, 1275 Šmartno pri Litiji,
Sašo Goršek, roj. 8.9.1983, Vintarjevec 15a, 1275 Šmartno pri Litiji,
Martin Fortuna, roj. 27.8.1977, Velika Štanga 16, 1275 Šmartno pri Litiji

 

Šifra: 008-005/2014
Datum:  9.10.2014

Predsednica Občinske volilne komisije:
Rosana Lemut Strle l.r.

PriponkaVelikost
Poročilo66.5 KB
Poročilo90.11 KB
Skupni rezultat udeležbe29.5 KB
Skupni rezultat udeležbe48.08 KB
Rezultati glasovanja za župana po voliščih56 KB
Rezultati glasovanja za župana po voliščih69.99 KB
Udeležba na voliščih38.5 KB
Udeležba na voliščih55.87 KB
Skupni rezultat glasovanja za župana v občini (po izžr. št.)28 KB
Skupni rezultat glasovanja za župana v občini (po izžr. št.)53.25 KB
Skupni rezultat glasovanja za župana v občini (po št. glasov)28 KB
Skupni rezultat glasovanja za župana v občini (po št. glasov)52.4 KB
Rezultati glasovanja za župana po kandidatih47 KB
Rezultati glasovanja za župana po kandidatih59.65 KB
Skupni rezultati glasovanja (občinski svet)42.5 KB
Skupni rezultati glasovanja (občinski svet)55.59 KB
Rezultati glasovanja po voliščih (občinski svet)130.5 KB
Rezultati glasovanja po voliščih (občinski svet)102.88 KB
Preferenčni glasovi (občinski svet)104.5 KB
Preferenčni glasovi (občinski svet)93.84 KB
Končni rezultati glasovanja po listah (občinski svet)86 KB
Končni rezultati glasovanja po listah (občinski svet)89.99 KB
Končni rezultati glasovanja po VE (občinski svet)43 KB
Končni rezultati glasovanja po VE (občinski svet)64.83 KB
Seznam izvoljenih kandidatov (občinski svet)45.5 KB
Seznam izvoljenih kandidatov (občinski svet)70.37 KB

Domov  |  Župan  |  Predstavitev  |  Vizitka  |  Kontakt  |  Občinski svet  |  Novosti  |  Obvestila  |  Koledar p.  |  Martinov glas  |  Video vsebina

Nazaj na vrh

Občina Šmartno pri Litiji

©
Občina Šmartno pri Litiji.
Vse pravice pridržane.

KRAJEVNE NOVICE (oktober 2016)

 

• Pogovor z Albertom Pavlijem, ravnateljem OŠ Šmartno
• Odprta učna ura o našem velikem rojaku Hostniku
• Šmarski tamburaši pričeli sezono z nastopom v Makedoniji
• Obisk potomcev rodbine Windisch-Graetz na gradu Bogenšperk

 

pregled celotne vsebine

Arhiv vseh številk

 

 

DOGODKI TEDNA - 25.11.2016
(ATV SIGNAL LITIJA)

 

• Poročilo iz 13. redne seje občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji
• 120-letnica rojstva Metoda Badjure z gostom Metodom Pevcem
• 9. memorial Riharda Urbanca
• Mlajši gasilci PGD Polšnik so državni prvaki
• Adventni venčki

 

ogled oddaje


Video vsebine