Občina Šmartno pri Litiji

SlovenščinaEnglishItaliano
Trenutna pozicija:
NatisniteNatisnite
Velikost teksta
RSS RSS

Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi arheološkega kompleksa Gradišče pri Litiji za kulturni in zgodovinski spomenik

Javna razgrnitev Odloka bo potekala od 10.06.2014 do 10.07.2014 na sedežu Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji. Gradivo je v celoti dostopno na sedežu Občine Šmartno pri Litiji.

 


Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/2008, 123/2008, 8/201190/2012 in 111/2013) ter 13. člena statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03, 34/04-popr.) župan Občine Šmartno pri Litiji podaja

S K L E P
o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi arheološkega kompleksa Gradišče pri Litiji za kulturni in zgodovinski spomenik

I.
Župan Občine Šmartno pri Litiji javno naznanja javno razgrnitev Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi arheološkega kompleksa Gradišče pri Litiji za kulturni in zgodovinski spomenik (v nadaljevanju: Odlok).

II.
Javna razgrnitev Odloka bo potekala od 10.06.2014 do 10.07.2014 na sedežu Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji. Gradivo je v celoti dostopno na sedežu Občine Šmartno pri Litiji.

III.
V okviru javne razgrnitve, v času uradnih ur Občine, ima javnost pravico podati pripombe in predloge na razgrnjeni Odlok.
Pisne pripombe k Odloku se vpiše v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošlje po pošti na Občino Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji ali se odda po elektronski pošti na naslov info@smartno-litija.si. Rok za podajo pripomb k Odloku poteče zadnji dan razgrnitve. Nato bo Občina pripombe in predloge javnosti posredovala Zavodu za varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana, ki se bo do njih opredelil. Obravnavane bodo le podpisane in s polnim naslovom opremljene pripombe in predlogi.

IV.
To javno naznanilo se objavi na spletnih straneh  Občine Šmartno pri Litiji, oglasni deski občine in na video straneh ATV Signala Litija.

 

Št.: 352-4/2014-6
Šmartno pri Litiji, dne 4.6.2014

Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r.

PriponkaVelikost
Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi arheološkega kompleksa Gradišče pri Litiji za kulturni in zgodovinski spomenik1.59 MB
Sklep o javni razgrnitvi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi arheološkega kompleksa Gradišče pri Litiji za kulturni in zgodovinski spomenik103.66 KB
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi arheološkega kompleksa Gradišče pri Litiji za kulturni in zgodovinski spomenik22.1 KB
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi arheološkega kompleksa Gradišče pri Litiji za kulturni in zgodovinski spomenik65.1 KB
Obvezni elementi predloga Odloka o razglasitvi arheološkega najdišča na Gradišče pri Litiji1.42 MB

Domov  |  Župan  |  Predstavitev  |  Vizitka  |  Kontakt  |  Občinski svet  |  Novosti  |  Obvestila  |  Koledar p.  |  Martinov glas  |  Video vsebina

Nazaj na vrh

Občina Šmartno pri Litiji

©
Občina Šmartno pri Litiji.
Vse pravice pridržane.

KRAJEVNE NOVICE (oktober 2016)

 

• Pogovor z Albertom Pavlijem, ravnateljem OŠ Šmartno
• Odprta učna ura o našem velikem rojaku Hostniku
• Šmarski tamburaši pričeli sezono z nastopom v Makedoniji
• Obisk potomcev rodbine Windisch-Graetz na gradu Bogenšperk

 

pregled celotne vsebine

Arhiv vseh številk

 

 

DOGODKI TEDNA - 25.11.2016
(ATV SIGNAL LITIJA)

 

• Poročilo iz 13. redne seje občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji
• 120-letnica rojstva Metoda Badjure z gostom Metodom Pevcem
• 9. memorial Riharda Urbanca
• Mlajši gasilci PGD Polšnik so državni prvaki
• Adventni venčki

 

ogled oddaje


Video vsebine