Občina Šmartno pri Litiji

SlovenščinaEnglishItaliano
Trenutna pozicija:
NatisniteNatisnite
Velikost teksta
RSS RSS

Obvestilo volilcem

Z aktom predsednika Državnega zbora RS je kot dan glasovanja za letošnje lokalne volitve določen dan 22.09.2006. Občinska volilna komisija občine Šmartno pri Litiji želi ob tej priložnosti opozoriti na nekaj bistvenih novosti letošnjih lokalnih volitev.

S sprejetjem zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah je bila uzakonjena določba četrtega odstavka 43. člena Ustave, ki nalaga zakonodajalcu, da določi ukrepe za spodbujanje enakih možnosti moških in žensk pri kandidiranju v organe lokalnih skupnosti. To pomeni, da bodo morale liste političnih strank in neodvisnih list na letošnjih lokalnih volitvah upoštevati najmanj 20% zastopanost obeh spolov, na lokalnih volitvah 2014 pa bo morala biti spoštovana celotna - 40% t.i. »ženska kvota«. Zastopanost kandidatov obeh spolov bo razvidna tudi iz razporeda na listah, kjer bo v zgornji polovici liste izmenično najmanj vsak tretji kandidat drugega spola.

Po spremembi zakona o volitvah v državni zbor mora vsaka občina zagotoviti posebno volišče namenjeno invalidom (v Občini Šmartno pri Litiji je volišče za invalide določeno v prizidku Osnovne šole Šmartno).
Volivec - invalid, ki bi bil sicer vabljen k glasovanju na volišču, ki mu ni dostopno, se bo lahko odločil, da bo glasoval na tem posebnem volišču. Svojo odločitev o glasovanju na volišču za invalide, bo moral najkasneje tri dni pred dnem glasovanja sporočiti Občinski volilni komisiji.

Hkrati obveščamo vse volivce, ki so oskrbovanci domov za starejše in nimajo stalnega prebivališča v domu in volivce, ki so na zdravljenju v bolnišnicah, da lahko glasujejo po pošti, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje sedem dni pred dnem glasovanja.

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.

Volivci, ki bodo na dan glasovanja odsotni, bodo lahko glasovali predčasno, 17., 18. ali 19. 10, in sicer na posebnem volišču - za Občino Šmartno pri Litiji na sedežu občine, na Tomazinovi ulici 2, v Šmartnem.

Letošnja novost je tudi sprememba volilnih imenikov in sicer bodo le ti sestavljeni tako, da bo na njih tudi prostor za podpis volivca.

 

Ob tej priložnosti opozarjamo tudi vse morebitne predlagatelje in bodoče kandidate, da je potrebno do 27.09.2006 do 19.00 ure pri občinskih volilnih komisijah vložiti kandidature oziroma liste kandidatur za člane občinskih svetov ter za župana, ne glede na način kandidiranja (politične stranke, volivci).

 

Občinska volilna komisija

Domov  |  Župan  |  Predstavitev  |  Vizitka  |  Kontakt  |  Občinski svet  |  Novosti  |  Obvestila  |  Koledar p.  |  Martinov glas  |  Video vsebina

Nazaj na vrh

Občina Šmartno pri Litiji

©
Občina Šmartno pri Litiji.
Vse pravice pridržane.

KRAJEVNE NOVICE (oktober 2016)

 

• Pogovor z Albertom Pavlijem, ravnateljem OŠ Šmartno
• Odprta učna ura o našem velikem rojaku Hostniku
• Šmarski tamburaši pričeli sezono z nastopom v Makedoniji
• Obisk potomcev rodbine Windisch-Graetz na gradu Bogenšperk

 

pregled celotne vsebine

Arhiv vseh številk

 

 

DOGODKI TEDNA - 25.11.2016
(ATV SIGNAL LITIJA)

 

• Poročilo iz 13. redne seje občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji
• 120-letnica rojstva Metoda Badjure z gostom Metodom Pevcem
• 9. memorial Riharda Urbanca
• Mlajši gasilci PGD Polšnik so državni prvaki
• Adventni venčki

 

ogled oddaje


Video vsebine