Občina Šmartno pri Litiji

SlovenščinaEnglishItaliano
Trenutna pozicija:
NatisniteNatisnite
Velikost teksta
RSS RSS

Javna razgrnitev Odloka o zazidalnem načrtu

Na podlagi 32. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 08/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1 v nadaljevanju ZureP-1) in 13. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03) je župan Občine Šmartno pri Litiji sprejel

 

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka Odloka o Zazidalnem načrtu za območje individualne gradnje na
obrobju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica v sklopu sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskih aktov Občine Šmartno pri Litiji

 

 

I.
Župan Občine Šmartno pri Litiji odreja javno razgrnitev Odloka o zazidalnem načrtu za območje individualne gradnje na obrobju osrednje urbane aglomeracije Velika Kostrevnica v sklopu sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskih aktov Občine Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju Odlok).

II.
Javna razgrnitev Odloka se začne 8.7.2005 in traja do 8.8.2005 ter se razgrne na sedežu Občine Šmartno pri Litiji.
Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek zazidalnega načrta lahko podajo vsi zainteresirani.
V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira uprava Občine Šmartno pri Litiji. Obravnava bo v torek 19.07.2005 ob 09.00 v prostorih Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji.

III.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične in pravne osebe, se pošljejo županu Občine Šmartno pri Litiji. Le-ta zavzame stališče, ki ga posreduje v potrditev Občinskemu svetu občine Šmartno pri Litiji.

IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Šmartno pri Litiji.

 

Številka: 352-03/2004
Šmartno pri Litiji, 10.06.2005

Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l.r
 

PriponkaVelikost
Shranite si vabilo193.5 KB

Domov  |  Župan  |  Predstavitev  |  Vizitka  |  Kontakt  |  Občinski svet  |  Novosti  |  Obvestila  |  Koledar p.  |  Martinov glas  |  Video vsebina

Nazaj na vrh

Občina Šmartno pri Litiji

©
Občina Šmartno pri Litiji.
Vse pravice pridržane.

KRAJEVNE NOVICE (oktober 2016)

 

• Pogovor z Albertom Pavlijem, ravnateljem OŠ Šmartno
• Odprta učna ura o našem velikem rojaku Hostniku
• Šmarski tamburaši pričeli sezono z nastopom v Makedoniji
• Obisk potomcev rodbine Windisch-Graetz na gradu Bogenšperk

 

pregled celotne vsebine

Arhiv vseh številk

 

 

DOGODKI TEDNA - 25.11.2016
(ATV SIGNAL LITIJA)

 

• Poročilo iz 13. redne seje občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji
• 120-letnica rojstva Metoda Badjure z gostom Metodom Pevcem
• 9. memorial Riharda Urbanca
• Mlajši gasilci PGD Polšnik so državni prvaki
• Adventni venčki

 

ogled oddaje


Video vsebine