Občina Šmartno pri Litiji

SlovenščinaEnglishItaliano
Trenutna pozicija:
Velikost teksta
RSS RSS

Vloga za izdajo dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Vlada je konec leta 2005 sprejela Uredbo o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (UL RS št.118 /2005) in prinaša kar nekaj novosti za organizatorje prireditev.
Po novem morajo prireditelji pri pristojnem občinskem organu vložiti vloge za izdajo dovoljenja vsaj 30 dni pred prireditvijo. Vlogi je potrebno obvezno priložiti poročilo o emisiji hrupa v okolje, ki ga lahko izdela oseba, ki je v skladu s predpisi s področja varstva okolja, ki urejajo hrup v okolju, pridobila pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa.

Dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom lahko izda pristojni občinski organ prireditelju za prireditev, če se v posameznem dnevu zvočne naprave uporabljajo največ 8 ur, od tega maksimalno 4 ure v času noči in sicer največ do 2.00 ponoči. Izjemoma lahko občinski upravni organ določi čas uporabe zvočnih naprav dlje kot 8 ur, če gre za prireditev, ki se izvaja oziroma poteka v času občinskih ali državnih praznikov in dela prostih dnevih, ali če gre za tradicionalno prireditev, ki poteka oziroma se izvaja na istem prostoru najmanj vsako drugo leto, ali prireditev, ki bo taka prireditev postala.

Posamezne izjeme glede uporabe zvočnih naprav brez dovoljenja navajata 12. in 13. člen uredbe. Ne glede na omenjena člena, mora organizator prireditve prijaviti uporabo zvočnih naprav najmanj 7 dni pred začetkom prireditve. Prav tako lahko prireditelj v enakem roku vloži vlogo za uporabo zvočnih naprav na prireditvi, če dokaže s poročilom o emisiji hrupa v okolje, da zvočne naprave ne bodo povzročale čezmerne obremenitve okolja s hrupom.

V kolikor prireditelji ne bodo spoštovali rokov, ki jih določa Uredba, jim občinski organi ne bo mogel podeliti dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom.

Nadzor na sami prireditvi izvaja občinska uprava (občinski inšpektorat). V primeru kršitve, bo obveščena državna inšpekcija za okolje in prostor.

Zapisala: Andreja Leskovšek

PriponkaVelikost
Vloga42 KB
Vloga100.96 KB

Domov  |  Župan  |  Predstavitev  |  Vizitka  |  Kontakt  |  Občinski svet  |  Novosti  |  Obvestila  |  Koledar p.  |  Martinov glas  |  Video vsebina

Nazaj na vrh

Občina Šmartno pri Litiji

©
Občina Šmartno pri Litiji.
Vse pravice pridržane.

KRAJEVNE NOVICE (oktober 2016)

 

• Pogovor z Albertom Pavlijem, ravnateljem OŠ Šmartno
• Odprta učna ura o našem velikem rojaku Hostniku
• Šmarski tamburaši pričeli sezono z nastopom v Makedoniji
• Obisk potomcev rodbine Windisch-Graetz na gradu Bogenšperk

 

pregled celotne vsebine

Arhiv vseh številk

 

 

DOGODKI TEDNA - 25.11.2016
(ATV SIGNAL LITIJA)

 

• Poročilo iz 13. redne seje občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji
• 120-letnica rojstva Metoda Badjure z gostom Metodom Pevcem
• 9. memorial Riharda Urbanca
• Mlajši gasilci PGD Polšnik so državni prvaki
• Adventni venčki

 

ogled oddaje


Video vsebine