Občina Šmartno pri Litiji

SlovenščinaEnglishItaliano
Trenutna pozicija:
NatisniteNatisnite
Velikost teksta
RSS RSS

Vabilo in gradivo za 13. redno sejo

Na podlagi drugega odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 - UPB 2, 76/08, 79/09 in 51/10) ter Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) sklicujem:

 

13. REDNO SEJO
Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji

 

Seja bo v sejni sobi občine, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji,
v sredo dne, 23.11.2016 ob 18.00 uri

 

Potrditev skrajšanega zapisnika:
- 12. redne seje z dne, 19.10.2016

Predlagam naslednji dnevni red:

1. Poročilo o delu župana in občinske uprave

2. Odlok o razglasitvi spomenika II. štajerskemu bataljonu v Tisju za kulturni spomenik lokalnega pomena – predlog za drugo branje

3. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2017 – predlog za prvo branje

4. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno jug – del – predlog za prvo branje

6. Potrditev idejnega projekta v skladu z 29. členom Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja »Dom Tisje«

7. Izvedbeni program zimske službe za sezono 2016/2017 v Občini Šmartno pri Litiji

8. Poročilo o izvajanju zimske službe 2015/2016

9. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Šmartno pri Litiji za leto 2017

10. Predlog ureditve meje med občinama Šmartno pri Litiji in Litija v naselju Cerovica

11. Sklep o ukinitvi javnega dobra

12. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem

13. Kadrovske zadeve:
- Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora

- Imenovanje predstavnika ustanovitelja v Nadzorni svet JP KSP Litija d.o.o.

- Imenovanje predstavnika zainteresirane javnosti v svet Javnega zavoda Bogenšperk

- Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet javnega Zavoda Bogenšperk

- Soglasje k imenovanju direktorice Knjižnice Litija

14. Pobude in vprašanja svetnikov

 

Rajko Meserko
ŽUPAN OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI

V Šmartnem pri Litiji, 09.11.2016

PriponkaVelikost
Dnevni red 13. redne seje379.6 KB
Skrajšani zapisnik 12. redne seje z dne, 19.10.20164.2 MB
2. Odlok o razglasitvi spomenika II. štajerskemu bataljonu v Tisju za kulturni spomenik lokalnega pomena – predlog za drugo branje1.86 MB
3. Odlok o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2017 – predlog za prvo branje1.86 MB
4. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje1.49 MB
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šmartno jug – del – predlog za prvo branje8.73 MB
6. Potrditev idejnega projekta v skladu z 29. členom Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja »Dom Tisje«7.71 MB
7. Izvedbeni program zimske službe za sezono 2016/2017 v Občini Šmartno pri Litiji11.35 MB
8. Poročilo o izvajanju zimske službe 2015/20161.42 MB
9. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Šmartno pri Litiji za leto 20171.05 MB
10. Predlog ureditve meje med občinama Šmartno pri Litiji in Litija v naselju Cerovica1.78 MB
11. Sklep o ukinitvi javnega dobra1.8 MB
12. Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem 3.69 MB
Odgovori na pobude in vprašanja svetnikov 350.74 KB
Poročilo o izvrševanju sprejetih sklepov 12. redne seje Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji z dne, 19.10.20162.55 MB

Domov  |  Župan  |  Predstavitev  |  Vizitka  |  Kontakt  |  Občinski svet  |  Novosti  |  Obvestila  |  Koledar p.  |  Martinov glas  |  Video vsebina

Nazaj na vrh

Občina Šmartno pri Litiji

©
Občina Šmartno pri Litiji.
Vse pravice pridržane.

KRAJEVNE NOVICE (oktober 2016)

 

• Pogovor z Albertom Pavlijem, ravnateljem OŠ Šmartno
• Odprta učna ura o našem velikem rojaku Hostniku
• Šmarski tamburaši pričeli sezono z nastopom v Makedoniji
• Obisk potomcev rodbine Windisch-Graetz na gradu Bogenšperk

 

pregled celotne vsebine

Arhiv vseh številk

 

 

DOGODKI TEDNA - 25.11.2016
(ATV SIGNAL LITIJA)

 

• Poročilo iz 13. redne seje občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji
• 120-letnica rojstva Metoda Badjure z gostom Metodom Pevcem
• 9. memorial Riharda Urbanca
• Mlajši gasilci PGD Polšnik so državni prvaki
• Adventni venčki

 

ogled oddaje


Video vsebine