Občina Šmartno pri Litiji

SlovenščinaEnglishItaliano
NatisniteNatisnite
Velikost teksta
RSS RSS

Vabilo in gradivo za 24. redno sejo

Na podlagi drugega odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 - UPB 2, 76/08,  79/09 in 51/10) ter Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) sklicujem:

24.  REDNO SEJO
Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji

Seja bo v sejni sobi občine, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji,
v četrtek dne, 05.06.2014 ob 18.00  uri

Potrditev skrajšanega zapisnika:

 • triindvajsete redne seje z dne,  24.04.2014

Predlagam naslednji dnevni red:

 1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
 2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako JV_54 – Kamnolom Ježce – predlog za drugo branje
 3. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Šmartno pri Litiji -  predlog za drugo branje
 4. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN z oznako ŠM_14  Območje centralnih dejavnosti s parkom - Šmartno vzhod ob obvoznici - predlog za prvo branje
 5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako JV_55 – Peskokop Kepa – predlog za prvo branje
 6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi arheološkega kompleksa Gradišče pri Litiji za kulturni in zgodovinski spomenik – predlog za prvo branje
 7. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje
 8. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
 9. Posamični program razpolaganja s stvarnim premoženjem
 10. Pobude in vprašanja svetnikov

Milan Izlakar
ŽUPAN OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI

 

V Šmartnem pri Litiji, 26.05.2014

PriponkaVelikost
Dnevni red 24. redne seje204.23 KB
Skrajšani zapisnik triindvajsete redne seje z dne, 24.04.2014869.78 KB
2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako JV_54 – Kamnolom Ježce – predlog za drugo branje2.01 MB
3. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Šmartno pri Litiji - predlog za drugo branje1.82 MB
4. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN z oznako ŠM_14 Območje centralnih dejavnosti s parkom - Šmartno vzhod ob obvoznici - predlog za prvo branje1.3 MB
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako JV_55 – Peskokop Kepa – predlog za prvo branje768.83 KB
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi arheološkega kompleksa Gradišče pri Litiji za kulturni in zgodovinski spomenik – predlog za prvo branje1.2 MB
7. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje1.39 MB
8. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra362.17 KB
9. Posamični program razpolaganja s stvarnim premoženjem686.03 KB
- Poročilo o sprejetih sklepih472.43 KB
- Sklep o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Šmartno pri Litiji 266.11 KB

Domov  |  Župan  |  Predstavitev  |  Vizitka  |  Kontakt  |  Občinski svet  |  Novosti  |  Obvestila  |  Koledar p.  |  Martinov glas  |  Video vsebina

Nazaj na vrh

Občina Šmartno pri Litiji

©
Občina Šmartno pri Litiji.
Vse pravice pridržane.

KRAJEVNE NOVICE (oktober 2016)

 

• Pogovor z Albertom Pavlijem, ravnateljem OŠ Šmartno
• Odprta učna ura o našem velikem rojaku Hostniku
• Šmarski tamburaši pričeli sezono z nastopom v Makedoniji
• Obisk potomcev rodbine Windisch-Graetz na gradu Bogenšperk

 

pregled celotne vsebine

Arhiv vseh številk

 

 

DOGODKI TEDNA - 25.11.2016
(ATV SIGNAL LITIJA)

 

• Poročilo iz 13. redne seje občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji
• 120-letnica rojstva Metoda Badjure z gostom Metodom Pevcem
• 9. memorial Riharda Urbanca
• Mlajši gasilci PGD Polšnik so državni prvaki
• Adventni venčki

 

ogled oddaje


Video vsebine