Občina Šmartno pri Litiji

SlovenščinaEnglishItaliano
NatisniteNatisnite
Velikost teksta
RSS RSS

Vabilo in gradivo za 23. redno sejo

Na podlagi drugega odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 - UPB 2, 76/08,  79/09 in 51/10) ter Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) sklicujem:

23.  REDNO SEJO
Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji

Seja bo v sejni sobi občine, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji,
v četrtek dne, 24.04.2014 ob 18.00  uri

 

Potrditev skrajšanega zapisnika:
dvaindvajsete redne seje z dne,  27.02.2014

Predlagam naslednji dnevni red:
 1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
 2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji« - skrajšan postopek
 3. Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje
 4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako JV_54 – Kamnolom Ježce - predlog za prvo branje
 5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako JV_52 – turistična kmetija Gracar na Stari Gori pri Velikem Gabru - predlog za prvo branje
 6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako ŠM_14 Območje centralnih dejavnosti s parkom - Šmartno vzhod ob obvoznici - predlog za prvo branje
 7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje
 8. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013
 9. Sklep o ukinitvi javnega dobra
 10. Posamični program razpolaganja s stvarnim premoženjem občine
 11. Kadrovske zadeve
  - imenovanje Občinske volilne komisije
  - mnenje lokalne skupnosti k imenovanju direktorice Doma Tisje
 12. Pobude in vprašanja svetnikov

 

Milan Izlakar
ŽUPAN OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI

V Šmartnem pri Litiji, 15.04.2014

PriponkaVelikost
Dnevni red 23. redne seje239.51 KB
Skrajšani zapisnik dvaindvajsete redne seje z dne, 27.02.2014624.81 KB
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dol pri Ljubljani, Ivančna Gorica, Litija in Šmartno pri Litiji« - skrajšan postopek498.33 KB
3. Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje1.95 MB
4. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako JV_54 – Kamnolom Ježce - predlog za prvo branje2.18 MB
5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja z oznako JV_52 – turistična kmetija Gracar na Stari Gori pri Velikem Gabru - predlog za prvo branje1.24 MB
6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako ŠM_14 Območje centralnih dejavnosti s parkom - Šmartno vzhod ob obvoznici - predlog za prvo branje1.28 MB
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Šmartno pri Litiji – predlog za prvo branje5.38 MB
8 a. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 20135.03 MB
8 b. Zaključni račun proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 20136.67 MB
9. Sklep o ukinitvi javnega dobra438.3 KB
10. Posamični program razpolaganja s stvarnim premoženjem občine639.2 KB
Poročilo o izvrševanju sklepov373.92 KB
Celotno gradivo v .zip formatu918.34 KB

Domov  |  Župan  |  Predstavitev  |  Vizitka  |  Kontakt  |  Občinski svet  |  Novosti  |  Obvestila  |  Koledar p.  |  Martinov glas  |  Video vsebina

Nazaj na vrh

Občina Šmartno pri Litiji

©
Občina Šmartno pri Litiji.
Vse pravice pridržane.

KRAJEVNE NOVICE (oktober 2016)

 

• Pogovor z Albertom Pavlijem, ravnateljem OŠ Šmartno
• Odprta učna ura o našem velikem rojaku Hostniku
• Šmarski tamburaši pričeli sezono z nastopom v Makedoniji
• Obisk potomcev rodbine Windisch-Graetz na gradu Bogenšperk

 

pregled celotne vsebine

Arhiv vseh številk

 

 

DOGODKI TEDNA - 25.11.2016
(ATV SIGNAL LITIJA)

 

• Poročilo iz 13. redne seje občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji
• 120-letnica rojstva Metoda Badjure z gostom Metodom Pevcem
• 9. memorial Riharda Urbanca
• Mlajši gasilci PGD Polšnik so državni prvaki
• Adventni venčki

 

ogled oddaje


Video vsebine