Občina Šmartno pri Litiji

SlovenščinaEnglishItaliano
NatisniteNatisnite
Velikost teksta
RSS RSS

Vabilo in gradivo za 22. redno sejo

Na podlagi drugega odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 - UPB 2, 76/08,  79/09 in 51/10) ter Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) sklicujem:

 
22.  REDNO SEJO
Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji
 
 

Seja bo v sejni sobi občine, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji,
v četrtek dne, 27.02.2014 ob 18.00  uri

 
 
 
 
Potrditev skrajšanega zapisnika:
-  enaindvajsete redne seje z dne,  19.12.2013
 
Predlagam naslednji dnevni red:
 
 1. Poročilo o delu župana in občinske uprave
 2. Pravilnik o dodeljevanju enkratnih izrednih denarnih pomoči v Občini Šmartno pri Litiji
 3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 – skrajšani postopek
 4. Odlok  o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja »Dom Tisje« - drugo branje
 5. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Šmartno pri Litiji  - drugo branje
 6. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014
 7. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Šmartno pri Litiji
 8. Posamični program razpolaganja s stvarnim premoženjem
 9. Kadrovske zadeve
  imenovanje predstavnikov ustanovitelja  v svet javnega zavoda OŠ Šmartno
 10. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Šmartno pri Litiji za leto 2013
 11. Pobude in vprašanja svetnikov
 
 Milan Izlakar
ŽUPAN OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI
 
 
V Šmartnem pri Litiji, 17.02.2014
 
 
Gradivo za sejo se nahaja na uradni spletni strani Občine Šmartno pri Litiji: www.smartno-litija.si pod občinski svet – gradiva.
 
V prilogi vam pošiljamo:
- Obvestilo o imenovanju direktorice CSD Litija
- Sklep o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Šmartno pri Litiji
PriponkaVelikost
Dnevni red 22. redne seje212.05 KB
Skrajšani zapisnik enaindvajsete redne seje z dne, 19.12.2013675.18 KB
2. Pravilnik o dodeljevanju enkratnih izrednih denarnih pomoči v Občini Šmartno pri Litiji447.36 KB
3. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 – skrajšani postopek3.5 MB
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja »Dom Tisje« - drugo branje1.12 MB
5. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Šmartno pri Litiji - drugo branje1.1 MB
6. Letni program športa Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014594.44 KB
7. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture v Občini Šmartno pri Litiji429.49 KB
8. Posamični program razpolaganja s stvarnim premoženjem 627.4 KB
11. Pobude in vprašanja svetnikov137.57 KB
- Poročilo o sprejetih sklepih383.63 KB
--- Obvestilo o imenovanju direktorice CSD Litija132.59 KB
--- Sklep o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Šmartno pri Litiji 201.1 KB
Celotno gradivo v .zip formatu8.12 MB

Domov  |  Župan  |  Predstavitev  |  Vizitka  |  Kontakt  |  Občinski svet  |  Novosti  |  Obvestila  |  Koledar p.  |  Martinov glas  |  Video vsebina

Nazaj na vrh

Občina Šmartno pri Litiji

©
Občina Šmartno pri Litiji.
Vse pravice pridržane.

KRAJEVNE NOVICE (oktober 2016)

 

• Pogovor z Albertom Pavlijem, ravnateljem OŠ Šmartno
• Odprta učna ura o našem velikem rojaku Hostniku
• Šmarski tamburaši pričeli sezono z nastopom v Makedoniji
• Obisk potomcev rodbine Windisch-Graetz na gradu Bogenšperk

 

pregled celotne vsebine

Arhiv vseh številk

 

 

DOGODKI TEDNA - 25.11.2016
(ATV SIGNAL LITIJA)

 

• Poročilo iz 13. redne seje občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji
• 120-letnica rojstva Metoda Badjure z gostom Metodom Pevcem
• 9. memorial Riharda Urbanca
• Mlajši gasilci PGD Polšnik so državni prvaki
• Adventni venčki

 

ogled oddaje


Video vsebine