Občina Šmartno pri Litiji

SlovenščinaEnglishItaliano
NatisniteNatisnite
Velikost teksta
RSS RSS

Vabilo in gradivo za 2. izredno sejo

Na podlagi drugega odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 - UPB 2, 76/08,  79/09 in 51/10) ter Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS št. 33/03, 106/03 in 34/04 – popr.) sklicujem:

 
2.  IZREDNO SEJO
Občinskega sveta Občine Šmartno pri Litiji
 

Seja bo v sejni sobi občine, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, v četrtek dne, 04.09.2014 ob 18.00  uri.

Predlagam naslednji dnevni red:
 
 1. Odlok o 2. Rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 – skrajšani postopek
 2. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje
 3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta občine Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje
 4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi arheološkega kompleksa Gradišče pri Litiji za kulturni  in zgodovinski spomenik - predlog za drugo branje
 5. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN z oznako ŠM_14  Območje centralnih dejavnosti s parkom - Šmartno vzhod ob obvoznici - predlog za drugo branje
 6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako ŠM_14 Območje centralnih dejavnosti s parkom - Šmartno vzhod ob obvoznici - predlog za drugo branje
 7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako JV_55 – Peskokop Kepa – predlog za drugo branje
 8. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta občine Šmartno pri Litiji – za potrebe umeščanja kamnoloma Kožlivc - predlog za prvo branje
 9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji - predlog za prvo branje
 10. Sklep o ukinitvi javnega dobra
 11. Posamični program razpolaganja s stvarnim premoženjem občine
 
Milan Izlakar
ŽUPAN OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI
 
V Šmartnem pri Litiji, 28.08.2014
PriponkaVelikost
Dnevni red 2. izredne seje247.18 KB
1. Odlok o 2. Rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2014 – skrajšani postopek5.02 MB
2. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje1.31 MB
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta občine Šmartno pri Litiji – predlog za drugo branje2.16 MB
3a. Priloga932.35 KB
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi arheološkega kompleksa Gradišče pri Litiji za kulturni in zgodovinski spomenik - predlog za drugo branje1.94 MB
5. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje OPPN z oznako ŠM_14 Območje centralnih dejavnosti s parkom - Šmartno vzhod ob obvoznici - predlog za drugo branje1.28 MB
6. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako ŠM_14 Območje centralnih dejavnosti s parkom - Šmartno vzhod ob obvoznici - predlog za drugo branje1.33 MB
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje enote urejanja prostora z oznako JV_55 – Peskokop Kepa – predlog za drugo branje561.92 KB
8. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta občine Šmartno pri Litiji – za potrebe umeščanja kamnoloma Kožlivc - predlog za prvo branje1.24 MB
9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o strategiji prostorskega razvoja Občine Šmartno pri Litiji - predlog za prvo branje563.55 KB
10. Sklep o ukinitvi javnega dobra243.06 KB
11. Posamični program razpolaganja s stvarnim premoženjem občine557.54 KB

Domov  |  Župan  |  Predstavitev  |  Vizitka  |  Kontakt  |  Občinski svet  |  Novosti  |  Obvestila  |  Koledar p.  |  Martinov glas  |  Video vsebina

Nazaj na vrh

Občina Šmartno pri Litiji

©
Občina Šmartno pri Litiji.
Vse pravice pridržane.

KRAJEVNE NOVICE (oktober 2016)

 

• Pogovor z Albertom Pavlijem, ravnateljem OŠ Šmartno
• Odprta učna ura o našem velikem rojaku Hostniku
• Šmarski tamburaši pričeli sezono z nastopom v Makedoniji
• Obisk potomcev rodbine Windisch-Graetz na gradu Bogenšperk

 

pregled celotne vsebine

Arhiv vseh številk

 

 

DOGODKI TEDNA - 25.11.2016
(ATV SIGNAL LITIJA)

 

• Poročilo iz 13. redne seje občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji
• 120-letnica rojstva Metoda Badjure z gostom Metodom Pevcem
• 9. memorial Riharda Urbanca
• Mlajši gasilci PGD Polšnik so državni prvaki
• Adventni venčki

 

ogled oddaje


Video vsebine