Občina Šmartno pri Litiji

SlovenščinaEnglishItaliano
Trenutna pozicija:
NatisniteNatisnite
Velikost teksta
RSS RSS

Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

Datum objave: 09. 10. 2009
Rok za prijavo: 27. 10. 2009

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 28/2004-ZVKSES, 47/06-ZEN, 45/08-ZVEtL, 57/08) in 17. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006,11/2009) objavlja Občina Šmartno pri Litiji

JAVNI RAZPIS
za oddajo neprofitnih stanovanj v najem

I. PREDMET RAZPISA

* Neprofitno stanovanje v lasti Občine Šmartno pri Litiji:
Stanovanje št. 9 v II. nadstropju večstanovanjske stavbe Bartlova ulica 2, Šmartno pri Litiji, v skupni izmeri 20,50 m2. Neprofitna najemnina izračunana za mesec avgust 2009 znaša 52,01 EUR. Po površinskim normativu je stanovanje (garsonjera) primerno za enočlansko gospodinjstvo.
* In morebitna druga sproščena neprofitna stanovanja v letu 2009.

I.1. STROŠKI NEPROFITNEGA STANOVANJA

Najemniki bodo za neprofitno stanovanje, ki ga bodo prevzeli v najem, plačevali:

- Neprofitno stanovanjsko najemnino, oblikovano na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08). Skladno z uredbo znaša najemnina za neprofitno stanovanje za štiričlansko gospodinjstvo v izmeri 55 m2, otočkovano z 240 točkami, 135,39 EUR. Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavijo pravico do znižane neprofitne najemnine.

- Individualne stroške, ki odpadejo na stanovanje, kot so: dobavljena elektrika, telefon, voda, kanalščina, odvoz odpadkov, ogrevanje, čiščenje in urejanje skupnih hodnikov in stopnišč, nadomestila, takse in drugo;

- Stroške za obratovanje skupnih delov in naprav večstanovanjske hiše, ki odpadejo na stanovanje in sicer: zavarovalne premije, dimnikarske storitve, deratizacija, dezinfekcija, civilna zaščita, vzdrževanje gasilnih aparatov.

Nadaljevanje v prilogi..

PriponkaVelikost
Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem106 KB
Javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem219.76 KB

Domov  |  Župan  |  Predstavitev  |  Vizitka  |  Kontakt  |  Občinski svet  |  Novosti  |  Obvestila  |  Koledar p.  |  Martinov glas  |  Video vsebina

Nazaj na vrh

Občina Šmartno pri Litiji

©
Občina Šmartno pri Litiji.
Vse pravice pridržane.

KRAJEVNE NOVICE (oktober 2016)

 

• Pogovor z Albertom Pavlijem, ravnateljem OŠ Šmartno
• Odprta učna ura o našem velikem rojaku Hostniku
• Šmarski tamburaši pričeli sezono z nastopom v Makedoniji
• Obisk potomcev rodbine Windisch-Graetz na gradu Bogenšperk

 

pregled celotne vsebine

Arhiv vseh številk

 

 

DOGODKI TEDNA - 25.11.2016
(ATV SIGNAL LITIJA)

 

• Poročilo iz 13. redne seje občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji
• 120-letnica rojstva Metoda Badjure z gostom Metodom Pevcem
• 9. memorial Riharda Urbanca
• Mlajši gasilci PGD Polšnik so državni prvaki
• Adventni venčki

 

ogled oddaje


Video vsebine