Občina Šmartno pri Litiji

SlovenščinaEnglishItaliano
Trenutna pozicija:
NatisniteNatisnite
Velikost teksta
RSS RSS

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Datum objave: 23. 03. 2016

Številka: 466-26/2010
Datum: 21.3.2016

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, v skladu 5. alinejo prvega odstavka 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU1I, 14/15-ZUUJFO) ter 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) Občina Šmartno pri Litiji objavlja

 

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

 

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo zemljišča parc. št. 1069/3 (ID znak 2654-1069/3-0), v izmeri 691 m2, k.o. 2654 Gozd Reka, ter nakupom zemljišč parc. št. 824/16 (ID znak 2654-824/16-0), parc. št. 824/19 (ID znak 2654-824/19-0), parc. št. 602/7 (ID znak 2654-602/7-0), parc. št. 797/2 (ID znak 2654-797/2-0), parc. št. 800/4 (ID znak 2654-800/4-0), parc. št. 802/6 (ID znak 2654-802/6-0), parc. št. 802/9 (ID znak 2654-802/9-0), parc. št. 804/2 (ID znak 2654-804/2-0), parc. št. 807/2 (ID znak 2654-807/2-0), parc. št. 824/22 (ID znak 2654-824/22-0), parc. št. 824/25 (ID znak 2654-824/25-0), v skupni izmeri 6168 m2, vse k.o. 2654 Gozd Reka

Pogodba bo sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.

Opozorilo: Župan Občine Šmartno pri Litiji lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla- podpisa pogodbe, brez obrazložitve in odškodninske odgovornosti postopek sklepanja pogodbe ustavi.

 

Župan Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko

PriponkaVelikost
Namera233.36 KB

Domov  |  Župan  |  Predstavitev  |  Vizitka  |  Kontakt  |  Občinski svet  |  Novosti  |  Obvestila  |  Koledar p.  |  Martinov glas  |  Video vsebina

Nazaj na vrh

Občina Šmartno pri Litiji

©
Občina Šmartno pri Litiji.
Vse pravice pridržane.

KRAJEVNE NOVICE (oktober 2016)

 

• Pogovor z Albertom Pavlijem, ravnateljem OŠ Šmartno
• Odprta učna ura o našem velikem rojaku Hostniku
• Šmarski tamburaši pričeli sezono z nastopom v Makedoniji
• Obisk potomcev rodbine Windisch-Graetz na gradu Bogenšperk

 

pregled celotne vsebine

Arhiv vseh številk

 

 

DOGODKI TEDNA - 25.11.2016
(ATV SIGNAL LITIJA)

 

• Poročilo iz 13. redne seje občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji
• 120-letnica rojstva Metoda Badjure z gostom Metodom Pevcem
• 9. memorial Riharda Urbanca
• Mlajši gasilci PGD Polšnik so državni prvaki
• Adventni venčki

 

ogled oddaje


Video vsebine