Občina Šmartno pri Litiji

SlovenščinaEnglishItaliano
Trenutna pozicija:
NatisniteNatisnite
Velikost teksta
RSS RSS

Namera o ustanovitvi služnosti

Datum objave: 17. 03. 2016

Številka: 351-69/2015-8
Številka: 466-12/2016
Datum: 15.03.2016

Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija in Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10, 75/12 in 47/13) in 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavljata naslednjo 

NAMERO O USTANOVITVI SLUŽNOSTI

 

1. Podatki o nepremičnini, ki je predmet obremenjevanja s služnostno pravico:

  • nepremičnina s parc. št. 368/4 k.o. 1838 Litija
  • nepremičnina s parc. št. 366/3 k.o. 1838 Litija

Zemljiško knjižni lastnik nepremičnine je Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji.
Nepremičnini se nahajata na območju Mestne skupnosti Litija.

2. Skladno 3. odstavkom 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji objavljata namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičnini s parc. št. 368/4 in 366/3 obe k.o. 1838 Litija v skupni površini 51m2 za namen dostopa in dovoza z vsemi motornimi vozili ter hoje v korist služnostnega upravičenca vsakokratni lastnik nepremičnine s parc. št. 362/3 in 362/7 obe k.o. 1838 Litija (Erjavec Primož, Ulica bratov Poglajen 9, 1270 Litija).

Služnostna pravica se ustanavlja z neposredno pogodbo.

3. Služnostna pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletni strani občin.

 

Župan Občine Litija:
Franci Rokavec

 

Občina Šmartno pri Litiji:
Rajko Meserko

PriponkaVelikost
Namera199.06 KB

Domov  |  Župan  |  Predstavitev  |  Vizitka  |  Kontakt  |  Občinski svet  |  Novosti  |  Obvestila  |  Koledar p.  |  Martinov glas  |  Video vsebina

Nazaj na vrh

Občina Šmartno pri Litiji

©
Občina Šmartno pri Litiji.
Vse pravice pridržane.

KRAJEVNE NOVICE (oktober 2016)

 

• Pogovor z Albertom Pavlijem, ravnateljem OŠ Šmartno
• Odprta učna ura o našem velikem rojaku Hostniku
• Šmarski tamburaši pričeli sezono z nastopom v Makedoniji
• Obisk potomcev rodbine Windisch-Graetz na gradu Bogenšperk

 

pregled celotne vsebine

Arhiv vseh številk

 

 

DOGODKI TEDNA - 25.11.2016
(ATV SIGNAL LITIJA)

 

• Poročilo iz 13. redne seje občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji
• 120-letnica rojstva Metoda Badjure z gostom Metodom Pevcem
• 9. memorial Riharda Urbanca
• Mlajši gasilci PGD Polšnik so državni prvaki
• Adventni venčki

 

ogled oddaje


Video vsebine