Občina Šmartno pri Litiji

SlovenščinaEnglishItaliano
Trenutna pozicija:
NatisniteNatisnite
Velikost teksta
RSS RSS

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Datum objave: 16. 11. 2015

Številka: 363-2/2009-15
Datum: 12.11.2015

 

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, v skladu s 3. točko tretjega odstavka 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur,č. RS št. 86/2010, 75/2012, 47/2013 – ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 – ZDU-1I, 14/2015 –ZUUJFO, v nadaljevanju Zakon), in 40. . člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14, v nadaljevanju Uredba), Občina Šmartno pri Litiji objavlja

  

NAMERO
O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM

 

Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, objavlja namero o oddaji poslovnega prostora na naslovu Staretov trg 12, 1275 Šmartno pri Litiji, stavba št. 219, k.o. 1847 Šmartno, del stavbe št. 2 (ID znak 1847-219-2, ID 5748816), del stavbe št. 3 (ID znak 1847-219-3, ID 5748817), v najem.

Nepremičnina, ki je predmet oddaje v najem, predstavlja stvarno premoženje, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik.

Pogodba o oddaji nepremičnine v najem bo z interesentom sklenjena za obdobje do vključno 31.5.2016.

Pogodba o oddaji stvarnega premoženja v najem bo z najprimernejšim interesentom sklenjena po poteku najmanj 15 dni od objave te namere na spletni strani občine.

Opozorilo: Župan Občine Šmartno pri Litiji lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla- podpisa pogodbe, postopek oddaje poslovnega prostora v najem brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

 

Župan Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko

 

Dostavljeno:

  • oglasna deska
  • uradna spletna stran občine
  • v zadevo
PriponkaVelikost
Dokument220.37 KB

Domov  |  Župan  |  Predstavitev  |  Vizitka  |  Kontakt  |  Občinski svet  |  Novosti  |  Obvestila  |  Koledar p.  |  Martinov glas  |  Video vsebina

Nazaj na vrh

Občina Šmartno pri Litiji

©
Občina Šmartno pri Litiji.
Vse pravice pridržane.

KRAJEVNE NOVICE (oktober 2016)

 

• Pogovor z Albertom Pavlijem, ravnateljem OŠ Šmartno
• Odprta učna ura o našem velikem rojaku Hostniku
• Šmarski tamburaši pričeli sezono z nastopom v Makedoniji
• Obisk potomcev rodbine Windisch-Graetz na gradu Bogenšperk

 

pregled celotne vsebine

Arhiv vseh številk

 

 

DOGODKI TEDNA - 25.11.2016
(ATV SIGNAL LITIJA)

 

• Poročilo iz 13. redne seje občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji
• 120-letnica rojstva Metoda Badjure z gostom Metodom Pevcem
• 9. memorial Riharda Urbanca
• Mlajši gasilci PGD Polšnik so državni prvaki
• Adventni venčki

 

ogled oddaje


Video vsebine