Občina Šmartno pri Litiji

SlovenščinaEnglishItaliano
Trenutna pozicija:
NatisniteNatisnite
Velikost teksta
RSS RSS

Namera o prodaji oziroma menjavi nepremičnin z neposredno pogodbo

Datum objave: 27. 06. 2016

Številka: 478-11/2014-20
Številka: 466-12/2014-27
Datum: 20.06.2016

Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija in Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji,  na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10, 75/12 in 47/13) in  prvega odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavljata naslednjo

NAMERO O PRODAJI OZIROMA
MENJAVI NEPREMIČNIN Z NEPOSREDNO POGODBO

 1. Podatki o nepremičninah, ki so predmet prodaje oziroma menjave:

  a) nepremičnina s parc. št. 856/1 (ID 3312506) k.o. 2654 Gozd Reka  v izmeri 90m2 in s parc. št. 854/1 (ID 2976509) k.o. 2654 Gozd Reka v izmeri 180m2. Zemljiško knjižni lastnik nepremičnin sta Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija do 92/125 in Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji do 33/125.

  b) nepremičnina s parc. št. 847/6 (ID 6428371) v izmeri 62 m2, s parc. št. 863/3 (ID 499305) v izmeri 244 m2 obe k.o. 2654 Gozd Reka ter s parc. št. 876/21 (ID 6443176) v izmeri 397 m2 in s parc. št. 876/17 (ID 2659841) v izmeri 1.590 m2 obe k.o. 1779 Trebeljevo. Zemljiško knjižni lastnik nepremičnin je Groznik Ljudmila, Gozd Reka 26, 1275 Šmartno pri Litiji do 1/1.

  Vse nepremičnine se nahajajo na območju Občine Šmartno pri Litiji.
   

 2. Skladno s peto alinejo prvega odstavka 23. člena Zakona o stvarnem premoženju občine in samoupravnih lokalnih skupnosti ter 40. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Občina Litija in Občina Šmartno pri Litiji objavljata namero o sklenitvi neposredne prodajne oziroma menjalne pogodbe in sicer nepremičnine s parc. št. 856/1 (ID 3312506) in s parc. št. 854/1 (ID 2976509) k.o.  obe 2654 Gozd Reka za nepremičnine s parc. št. 847/6 (ID 6428371), s parc. št. 863/3 (ID 499305) obe k.o. 2654 Gozd Reka ter s parc. št. 876/21 (ID 6443176) in s parc. št. 876/17 (ID 2659841) obe k.o. 1779 Trebeljevo.

  Neposredna prodajna pogodba se bo sklenila med Občino Litija, Občino Šmartno pri Litiji in Groznik  Ljudmilo.
   

 3. Neposredna prodajna oziroma menjalna pogodba, bo sklenjena po preteku 15 dni od dneva objave te namere na spletnih straneh občine. 

  Občine Litija:                                                                                      Občina Šmartno pri Litiji:
  Franci Rokavec                                                                                  Rajko Meserko
  župan                                                                                                  župan 

PriponkaVelikost
Namera76.08 KB

Domov  |  Župan  |  Predstavitev  |  Vizitka  |  Kontakt  |  Občinski svet  |  Novosti  |  Obvestila  |  Koledar p.  |  Martinov glas  |  Video vsebina

Nazaj na vrh

Občina Šmartno pri Litiji

©
Občina Šmartno pri Litiji.
Vse pravice pridržane.

KRAJEVNE NOVICE (oktober 2016)

 

• Pogovor z Albertom Pavlijem, ravnateljem OŠ Šmartno
• Odprta učna ura o našem velikem rojaku Hostniku
• Šmarski tamburaši pričeli sezono z nastopom v Makedoniji
• Obisk potomcev rodbine Windisch-Graetz na gradu Bogenšperk

 

pregled celotne vsebine

Arhiv vseh številk

 

 

DOGODKI TEDNA - 25.11.2016
(ATV SIGNAL LITIJA)

 

• Poročilo iz 13. redne seje občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji
• 120-letnica rojstva Metoda Badjure z gostom Metodom Pevcem
• 9. memorial Riharda Urbanca
• Mlajši gasilci PGD Polšnik so državni prvaki
• Adventni venčki

 

ogled oddaje


Video vsebine