Občina Šmartno pri Litiji

SlovenščinaEnglishItaliano
Trenutna pozicija:
NatisniteNatisnite
Velikost teksta
RSS RSS

Izgradnja komunalne infrastrukture za območje OPPN ŠM 14/3 in 14/4

Datum objave: 21. 05. 2015
Rok za oddajo ponudbe: 17. 06. 2015 do 12.00.
Odpiranje ponudb 17. 06. 2015 ob 14.00 v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji

Predmet javnega naročila: Izgradnja komunalne infrastrukture za območje OPPN ŠM 14/3 in 14/4

Vrsta postopka: Javno naročilo male vrednosti z možnostjo pogajanj

Izvajala se bodo naslednja dela:

  • Preddela,
  • Zemeljska dela in temeljenje,
  • Voziščna konstrukcija,
  • Odvodnjavanje - meteorni odvodnik,
  • Fekalna kanalizacija,
  • Telekomunikacije,
  • Vodovod,
  • Kanalizacija elektro napeljave,
  • Oprema ceste,
  • Tuje storitve. 

Naročnik Občina Šmartno pri Litiji vabi ponudnike, da oddajo svojo ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo. Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti.
Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del, variantne ponudbe se ne bodo upoštevale.

Rok za oddajo ponudb: 17.6.2015 do 12.00.
Odpiranje ponudb: 17.6.2015 ob 14.00 v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji

Začetek del: Po zaključku arheoloških raziskav in podpisu pogodbe
Rok za dokončanje del: 15.10.2015

Vabimo vas, da oddate svojo ponudbo.

PriponkaVelikost
Razpisna dokumentacija116.73 KB
Tehnično poročilo30.27 KB
Popis del74.5 KB
Pregledna situacija - cesta423.66 KB
Pregledna situacija - ei455.24 KB
Pregledna situacija - meteorna kanalizacija437.64 KB
Pregledna situacija - TK vodi437.27 KB
Pregledna situacija - vodovod fekalna459.67 KB
Prometna situacija396.41 KB
Celotno gradivo v .zip formatu2.23 MB

Domov  |  Župan  |  Predstavitev  |  Vizitka  |  Kontakt  |  Občinski svet  |  Novosti  |  Obvestila  |  Koledar p.  |  Martinov glas  |  Video vsebina

Nazaj na vrh

Občina Šmartno pri Litiji

©
Občina Šmartno pri Litiji.
Vse pravice pridržane.

KRAJEVNE NOVICE (oktober 2016)

 

• Pogovor z Albertom Pavlijem, ravnateljem OŠ Šmartno
• Odprta učna ura o našem velikem rojaku Hostniku
• Šmarski tamburaši pričeli sezono z nastopom v Makedoniji
• Obisk potomcev rodbine Windisch-Graetz na gradu Bogenšperk

 

pregled celotne vsebine

Arhiv vseh številk

 

 

DOGODKI TEDNA - 25.11.2016
(ATV SIGNAL LITIJA)

 

• Poročilo iz 13. redne seje občinskega sveta občine Šmartno pri Litiji
• 120-letnica rojstva Metoda Badjure z gostom Metodom Pevcem
• 9. memorial Riharda Urbanca
• Mlajši gasilci PGD Polšnik so državni prvaki
• Adventni venčki

 

ogled oddaje


Video vsebine