Objavljeno: 10. junija, 2020

SPREMENJEN NAČIN DELA CENTRA ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA – VZHOD, ENOTA LITIJA

Centri za socialno delo so med epidemijo ves čas delali in reševali stiske uporabnikov, zdaj prehajajo na spremenjen način dela.

Centre za socialno delo dnevno obišče več ranljivih skupin prebivalstva, saj k nam prihajajo ljudje od nosečnosti pa do starosti. Ker želimo zavarovati zdravje vseh občanov in preprečiti ponovno širjenje bolezni, vas obveščamo, da je vstop na center za socialno delo mogoč, enako kot na ostale inštitucije v državi, ob pogoju da ste zdravi in ne kažete znakov okuženosti ter upoštevate vse samozaščitne ukrepe; priporočljivo je, da ves čas, ko se nahajate v prostorih centra za socialno delo nosite zaščitno masko, ob prihodu in odhodu uporabite sredstva za razkuževanje rok.

NENADZOROVANO GIBANJE na centru za socialno delo NI DOVOLJENO, zato vstopajte posamično po PREDHODNEM DOGOVORU s strokovnimi delavkami in delavci, ki jih kontaktirajte in se za termin obiska dogovorite preko telefona 01/ 890 03 380 ali preko e-pošte: gpcsd.litij@gov.si.

V primeru, da ste vabljeni, s seboj prinesite vabilo.

V kolikor boste prišli NENAJAVLJENI, boste na strokovne delavce čakali na označenih mestih pred centrom za socialno delo.

 V primeru, če morate oddati vlogo ali drugo dokumentacijo, jo lahko oddate v POŠTNI NABIRALNIK OB VHODNIH VRATIH.

Kljub preklicu epidemije je potrebno še vedno upoštevati vse UKREPE ZA SAMOZAŠČITO, saj je virus še vedno prisoten, zato je potrebno tudi v naprej upoštevati navodila in tako zagotoviti varnost tistih, ki vstopajo na center za socialno delo, kot tudi zaposlenih.

Izpis otroka iz vrtca, do katerega v poletnih mesecih prihaja pogosteje, vpliva na upravičenost do pravic iz javnih sredstev le v nekaterih primerih, zato ni potrebno vsakega izpisa iz vrtca javljati kot spremembo.

Starši morajo na CSD javiti izpis otroka iz vrtca le v primerih:

➡ ko je izpisani otrok mlajši od štirih let (tak izpis iz vrtca ni vezan na vstop v OŠ, družini pa pripada višji otroški dodatek za čas do dopolnjenega 4. leta starosti otroka);

➡ če po izpisu enega ali večih otrok, eden ali več otrok iste družine ostane še vedno vpisan(ih) v vrtec (CSD mora ponovno odločati o pravici do znižanega plačila vrtca, za otroka/e, ki ostanejo v vrtcu);

Spremembo sporočite v tistem mesecu, v katerem je otrok izpisan iz vrtca oz. najkasneje v roku osmih dni od nastanka spremembe.

Primer: Če otroka izpišete iz vrtca kadarkoli v mesecu juniju, je spremembo treba sporočiti junija (npr. če otroka izpišete 30. 6., spremembo sporočite kadarkoli v juniju, najkasneje pa v roku osmih dni, torej do 8. 7.). Priporočamo, da to storite čim prej.

Spremembo izpisa otroka iz vrtca sporočite na obrazcu za sporočanje sprememb podatkov pri pravicah iz javnih sredstev, ki je dostopen na spletni strani https://www.csd-slovenije.si/obrazci/.

Staršem izpisa otroka iz vrtca ni potrebno sporočiti v primeru:

➡ko je v vrtec vpisan le en otrok, ki je starejši od štirih let, in se iz vrtca izpiše zaradi vstopa v OŠ;

➡če je otrok izpisan iz vrtca v tistem mesecu, v katerem vam poteče pravica do otroškega dodatka ali znižanega plačila vrtca.

VSA TEKOČA OBVESTILA DOBITE TUDI NA NAŠI NOVI FACEBOOK STRANI: CSD Osrednja Slovenija – vzhod (https://www.facebook.com/CSD.domzale.kamnik.litija/)