Organizacije in društva

Osnovna šola

Osnovna šola Šmartno pri Litiji
Pungrt 9
1275 Šmartno pri Litiji
T: 01/8900-160

Spletna stran

osnovna-sola-smartno-pri-litiji_0Ustanovitev osnovne šole v Šmartnem pri Litiji sega v leto 1665, ko je v takratni enorazrednici pouk potekal v župnišču. Pozneje je šolski pouk potekal v zasebnih hišah, po ustnem izročilu pa tudi v kapeli na Pungrtu, kjer naj bi poučevali stiški menihi. Iz pohvalne knjige, ki je bila med 2. sv. vojno uničena, je bilo razvidno, da je šola leta 1853 postala dvorazrednica, štiri leta pozneje pa trirazrednica. Leta 1868 je šmarski dekan Jožef Burger ustanovil prvo farno šolo. Pouk je potekal v prvem nadstropju sedanje mežnarije na Staretovem trgu. Zaradi prevelikega števila učencev je šola kmalu postala pretesna, zato so leta 1875 začeli graditi novo šolsko poslopje nasproti cerkve. Slovesna otvoritev nove šole, ki je bila istočasno razširjena v štirirazrednico (ena redkih na Kranjskem), je bila 4. novembra 1876.

Leta 1926 je šola postala šestrazrednica. Zaradi razvitega obrtništva in kmetijstva v Šmartnem in okolici je v šoli od leta 1898 do začetka druge svetovne vojne delovala obrtno-nadaljevalna šola, od leta 1927 do 1931 pa tudi dvoletna kmetijska nadaljevalna šola. Leta 1941 je bila šola sedemrazrednica. Nemci so še istega leta izselili slovenske učitelje in učiteljice in pripeljali svoje ter temeljito pregledali šolsko in učiteljsko knjižnico, ki je imela okoli šeststo knjig. Šolsko knjižnico so sežgali, učiteljsko pa odpeljali v Kamnik in Kranj. Poleg knjižnice je bil uničen tudi šolski arhiv.
Po vojni je bila uvedena popolna osemletka. Zaradi pomanjkanja prostora so se leta 1958 odločili za gradnjo nove šole, v katero so se učenci preselili januarja 1964. Tudi pozneje je šola doživela številne dograditve. Leta 1991 je dobila novo šolsko knjižnico, leta 2003 pa je bil dokončan prizidek, ki je omogočil enoizmenski pouk in uvedbo devetletke. Veliko pridobitev, tako za učence kot krajane, pa pomeni tudi bazen v novem delu šole.

V šolskem letu 2009/2010 obiskuje matično šolo v 22 oddelkih 465 učencev, na treh podružnicah Velika Kostrevnica, Štangarske Poljane, Primskovo pa v petih oddelkih 60 učencev. Celotna šola ima tako 425 učencev, ki jih poučuje 45 pedagoških delavcev.
Ob pouku potekajo različni projekti, delavnice, razstave, izdelujejo se raziskovalne naloge. Zelo pestra je ponudba interesnih dejavnosti, ki obsega naravoslovno-matematično področje, kulturo in šport. Zlasti slednjemu šola namenja veliko pozornosti, saj želi učencem ponuditi čim bolj pestro in raznovrstno športno vzgojo, za kar imajo učenci odlične pogoje. OŠ Šmartno se lahko pohvali tudi s tremi pevskimi zbori, v katerih prepeva okoli 150 učencev.

Od leta 2008 deluje v sklopu osnovne šole tudi vrtec Ciciban. V vrtec je v vključenih 125 otrok, ki so razporejeni v 7 skupin. Pet oddelkov se nahaja v enoti Ciciban, dva pa v zasebnih hišah.

Povezava do uradne spletne strani OŠ Šmartno pri Litiji.

Župnija

Sredi trga, kjer stoji današnja mogočna novogotska cerkev, je prvotno stala stara župnijska cerkev, posvečena sv. Martinu. Verjetno je bila zgrajena v drugi polovici 15. stoletja. Ker je postala premajhna, so jo leta 1899 podrli in začeli z gradnjo nove cerkve. Gradnjo je vodil Ivan Lavrenčič, župnik in dekan v Šmartnem. že po dveh letih, 15. septembra 1901, je bila nova cerkev posvečena.

Čaščenje sv. Martina se je pri nas razširilo med 7. in 10. stoletjem. Iz tega obdobja so tudi naše najstarejše cerkve, posvečene temu svetniku. Tudi Šmartno je dobilo ime po cerkvi sv. Martina, ki so jo po legendi zgradili na mestu, kjer je na površje 11. novembra, na god sv. Martina, prišla skupina zasutih šmarskih rudarjev. Prvič, vendar nepotrjeno, se kraj s tem imenom pojavi v cerkveni listini iz leta 1135, ko naj bi oglejski patriarh postavil svojega vikarja tudi v Šmartno. Cerkveno ozemlje južno od Drave je namreč od leta 811 pripadalo oglejskemu patriarhu, katerega temelj so tvorile pražupnije. Te so predstavljale ozemlje s središčem pri cerkvi s krstno in pogrebno pravico, ki ga do tedaj že obstoječa župnija še ni zajemala. Vikariati pa so pomenili cepitev pražupnij na župnije zaradi oddaljenosti od matične cerkve in vse večjih potreb po duhovni oskrbi. Pražupnija Šentvid pri Stični (omenjena kot plebs leta 1136) je obsegala vikariate sv. Martin (Šmartno pri Litiji), sv. Egidij (Višnja gora), sv. Kozma in Damijan (Krka) in sv. Marjeta (Prežganje). Ti so skupaj s pražupnijo Šentvid pri Stični leta 1389 pripadli stiškemu samostanu. Vikariat sv. Martin je leta 1667 obsegal naslednje podružnične cerkve: sv. Jurij na Blečjem vrhu, sv. Mohor in Fortunat na Libergi, sv. Jurij pod gradom Pogankom, sv. Miklavž v trgu Litija, sv. Križ v Brezju, sv. Marija Magdalena na Gradišču, sv. Peter v Vintarjevcu, sv. Ana v Jablanici, sv. Benedikt v Kresnicah, sv. Katarina na Bregu, sv. Marija na Javorju. Vikarji so se bili dolžni udeleževati sinod, ki jih je skliceval stiški opat. Tu so morali podati poročilo o delu na župniji, o stanju verskega življenja ter plačati davščine, ki so bile naložene župniji in podružnicam.

cerkev-sv-martina

Cerkev sv. Martina

V letih 1901-2000 je bilo vseh krstov 7628, pogrebov pa je bilo 4095. To se pravi, da je bilo 3533 več krstov kakor pogrebov.
Cerkvi je zelo do tega, da bi vsak bil krščen v domači župniji. Enako želi, da bi se zaročenca poročila v domači župniji, kot je bil skozi stoletja običaj, da je bila poroka v župniji neveste.
Tudi pogreb naj bi bil v domači župniji, da je tako rajni blizu nam živim v spomin in molitev.

Naša želja za 21. stoletje in za drugo stoletje naše farne cerkve je, da bi bilo v naši fari veliko rojstev in da bi bili vsi krščeni, da bi bilo veliko porok in da bi vsak umrli bil tudi cerkveno pokopan.
Leta 1940 je imela župnija Šmartno 2.900 prebivalcev. Leta 1971 ima župnija Šmartno 3.158 prebivalcev. Leta 2000 ima župnija Šmartno 3.754 prebivalcev. To pomeni, da je v zadnjih 60 letih župnija porasla za 854 prebivalcev.

Spletna stran

Župnijski urad Šmartno pri Litiji
T: 01/8987-391

Društva

V drugi polovici 19. stoletja in v prvi polovici 20. stoletja je bilo družabno ter društveno življenje zelo pestro in razvito. Tako so v letu 1872 odprli v Šmartnem Čitalnico in ustanovili pevsko društvo Zvon (1890). Prostovoljno gasilsko društvo Šmartno pa je bilo ustanovljeno leta 1884.

A

AVTOCROSS DRUŠTVO RACING TEAM MUSTANG LITIJA
Velika Štanga 7, 1275 Šmartno pri Litiji

 

C

CB RADIOKLUB VALVAZOR
Vrata, 1275 Šmartno pri Litiji

 

D

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ŠMARTNO PRI LITIJI
Pungrt 9, 1275 Šmartno pri Litiji

DRUŠTVO PROSTI ČAS ŠMARTNOspletna stran
Pungrt 9, 1275 Šmartno pri Litiji

DRUŠTVO SELA – DRUŠTVO ZA OHRANJANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER ZDRAVEGA ŽIVLJENJA
Bartlova ulica 5, 1275 Šmartno pri Litiji

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠMARTNO PRI LITIJI
Staretov trg 25, 1275 Šmartno pri Litiji

DRUŠTVO VALVASORJEVA KONJENICAspletna stran
Dvor 9, 1275 Šmartno pri Litiji

DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN VAROVANJE SITARJEVCA
Staretov trg 25, 1275 Šmartno pri Litiji

DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA LAZspletna stran
Zgornja Jablanica 1, 1275 Šmartno pri Litiji

DRUŠTVO ZA ZAŠČITO PRAVIC OTROK IN MATER SAMOHRANILK OSTRŽEK
Gradišče 20, 1276 Primskovo

 

E

ETNOLOŠKO DRUŠTVO JURIJA HUMARJA 

Gradišče 17, 1276 Primskovo

 

G

GASILSKA ZVEZA ŠMARTNO PRI LITIJI
Ustje 18, 1275 Šmartno pri Litiji

 

K

KLUB JADRALNIH PADALCEV GEOSS
Zavrstnik 10, 1275 Šmartno pri Litiji

KLUB MALEGA NOGOMETA PETEK ZVEČER
Ustje 35 A, 1275 Šmartno pri Litiji

KONJENIŠKI KLUB ANDREJEV RANČ
Dvor 6, 1275 Šmartno pri Litiji

KONJENIŠKO TREKING ZDRUŽENJE SLOVENIJE
Bogenšperk 5, 1275 Šmartno pri Litiji

KUD FOLKLORNA SKUPINA JAVORJE
Na Roje 1, 1275 Šmartno pri Litiji

KULTURNO DRUŠTVO JAVORJE
Javorje 4, 1275 Šmartno pri Litiji

KULTURNO DRUŠTVO TAMBURAŠKI ORKESTER ŠMARTNO
Mala Kostrevnica 10a, 1275 Šmartno pri Litiji – spletna stran

KULTURNO IN ŠPORTNO DRUŠTVO PRINSKAUspletna stran
Gradišče 28, Primskovo

KULTURNO PROSVETNO DRUŠTVO IVAN BARTL VELIKA KOSTREVNICA
Dvor 6, 1275 Šmartno pri Litiji

KULTURNO ŠPORTNO DRUŠTVO PRIMSKOVO
Gradišče 28, 1276 Primskovo

KULTURNO ŠPORTNO DRUŠTVO VELIKA ŠTANGA
Velika Štanga 6, 1275 Šmartno pri Litiji

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ŠMARTIN
Valvazorjeva 43, 1275 Šmartno pri Litiji

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO VAJKARD
Staretov trg 25, 1275 Šmartno pri Litiji

 

L

LOVSKA DRUŽINA ŠMARTNO PRI LITIJI
Črni Potok 9a, 1275 Šmartno pri Litiji

 

M

MLADINSKI KLUB ŠTAB ŠMARTNO PRI LITIJI
Jeze 2a, 1275 Šmartno pri Litiji

MOTO KLUB “ZAI” GIC RACING TEAM
Usnjarska 10, 1275 Šmartno pri Litiji

 

P

PEVSKO DRUŠTVO ZVON – FB
Za povrtmi 4, 1275 Šmartno pri Litiji

PGD JABLANICAFB
Zgornja Jablanica 1, 1275 Šmartno pri Litiji

PGD JAVORJE – spletna stran
Javorje 10, 1275 Šmartno pri Litiji

PGD KOSTREVNICA spletna stran, FB
Velika Kostrevnica 38, 1275 Šmartno pri Litiji

PGD LIBERGA – FB
Liberga 10 , 1275 Šmartno pri Litiji

PGD ZAVRSTNIK – spletna stran
Zavrstnik 26, 1275 Šmartno pri Litiji

POPOTNIŠKO DRUŠTVO LEVSTIKOVA POTspletna stran, FB
Sevno 44, 1276 Primskovo

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PRIMSKOVOspletna stran, FB
Gradišče 28, 1276 Primskovo

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠMARTNO PRI LITIJIspletna stran, FB
Ustje 18, 1275 Šmartno pri Litiji

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠTANGARSKE POLJANE – FB
Štangarske Poljane 1a, 1275 Šmartno pri Litiji

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VINTARJEVEC – FB
Vintarjevec 28, 1275 Šmartno pri Litiji

PROSVETNO DRUŠTVO ŠMARTNO PRI LITIJI
Usnjarska 6, 1275 Šmartno pri Litiji

 

R

ROKOMETNO DRUŠTVO HERZ ŠMARTNO – spletna stran, FB
Pungrt 7, 1275 Šmartno pri Litiji

 

S

STRELSKO DRUŠTVO ŠMARTNO – LITIJA
Pungrt 7, 1275 Šmartno pri Litiji

 

Š

ŠPORTNO DRUŠTVO DOLINA
Zgornja Jablanica 1, 1275 Šmartno pri Litiji

ŠPORTNO DRUŠTVO JAVOR
Javorje 23, 1275 Šmartno pri Litiji

ŠPORTNO DRUŠTVO JAVORJE
Javorje 4a, 1275 Šmartno pri Litiji

ŠPORTNO DRUŠTVO JAVORJE
Javorje 23, 1275 Šmartno pri Litiji

ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO PRI LITIJI
Cerkovnik 32, 1275 Šmartno pri Litiji

ŠPORTNO DRUŠTVO VALVASOR
Jelša 18 , 1275 Šmartno pri Litiji

 

T

TAEKWONDO KLUB ŠMARTNO – LITIJA
Račica 3, 1275 Šmartno pri Litiji

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠMARTNO
Staretov trg 25, 1275 Šmartno pri Litiji

TURISTIČNO RAZVOJNO DRUŠTVO KAMPELJC spletna stran
Velika Štanga 17, 1275 Šmartno pri Litiji

 

V

VINOGRADNIŠKO DRUŠTVO ŠTUC ŠMARTNO
Staretov trg 25, 1275 Šmartno pri Litiji

 

Z

ZDRAVSTVENO IZOBRAŽEVALNO DRUŠTVO
Cerkovnik 9, 1275 Šmartno pri Litiji

ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI
Staretov trg 25, 1275 Šmartno pri Litiji