Objavljeno: 5. februarja, 2020

Širitev optičnega omrežja na območju Občine Šmartno pri Litiji

Telekom Slovenije na območju Šmartna pri Litiji nadaljuje s širitvijo optičnega omrežja

 Telekom Slovenije je v sodelovanju z Občino Šmartno pri Litiji že v letu 2019 pričel z gradnjo optičnega omrežja, ki bo krajanom omogočilo višje internetne hitrosti in še boljšo izkušnjo spremljanja televizije. Izgradnja priključka optičnega omrežja do objekta je za vse lastnike hiš in etažne lastnike večstanovanjskih stavb, ki se bodo v času trajanja projekta vključili v planirano traso, brezplačna. Sama izvedba pa je sicer v večini primerov povezana s predhodno izvedbo gradbenih del, za kar je potrebno pridobiti ustrezna soglasja. V Telekomu Slovenije načrtujejo, da bo gradnja v sodelovanju s krajani in občino potekala tekoče, tako da bi lahko z izgradnjo novega optičnega omrežja na območju občine Šmartno pri Litiji pričeli letos marca.

 Glavna prednost optičnega omrežja je velika pasovna širina, ki omogoča hitrejši, zanesljivejši in varnejši prenos podatkov, saj je optična povezava manj občutljiva na elektromagnetne motnje in udar strele. Optično omrežje zagotavlja kakovostno uporabo širokopasovnih storitev, kot so televizija, internet in internetna telefonija. Krajani boste o možnostih uporabe in naročila storitev seznanjeni sproti, ko bo možen vklop novih naročnikov. V Telekomu Slovenije priporočajo, da se za prehod na optiko odločite v času izvedbe gradbenih del, saj bodo po tem dodatni izkopi za povezave do hiš potekali z daljšim časovnim zamikom.

Telekom Slovenije