Objavljeno: 1. junija, 2018

Projekt RuNE – optika do doma

Spoštovani,

Občina Šmartno pri Litiji se je vključila v projekt RuNE (Rural Networks). Cilj projekta je izgradnja FTTH (optika do doma) omrežja na podeželju, kjer tovrstne infrastrukture še ni in je ne nameravajo zgraditi drugi operaterji. V okviru projekta bo zgrajeno odprto omrežje, upravljavec omrežja pa bo omrežje ponujal vsem ponudnikom vsebin pod enakimi pogoji.

Seznam gospodinjstev, kjer se bo optično omrežje gradilo v okviru projekta RuNE se nahaja v priloženem dokumentu.

V drugem zavihku dokumenta je objavljen seznam belih lis, katere naj bi se opremile z optičnim omrežjem v prihodnje, s prihodnji razpisi sofinanciranimi s strani države.

Objavljene so tudi spremembe naslovov RuNE v letu 2018 (drugi dokument).

Zainteresirane občane naprošamo, da svoj interes za priključitev na odprto širokopasovno omrežje izrazijo po 15. juniju 2018 na spletni strani http://www.ruralnetwork.eu/, kjer pridobijo tudi vse ostale informacije v zvezi s projektiranjem, izvajanjem in priključevanjem na odprto širokopasovno omrežje.

Celotno investicijo izgradnje omrežja financira RuNe sam. Gospodinjstva in pravne osebe, ki želijo imeti zgrajen priključek do konca, bodo plačale zgolj strošek priključnine, ki znaša 150,00 EUR in zajema stroške inštalacije optičnega priključka v hiši, vključno z inštalacijo modema.

Seznam RuNe + bele lise Šmartno pri Litiji

RuNE- novi naslovi

Seznam RuNe – novi naslovi s hišnimi številkami