Objavljeno: 19. septembra, 2017

Predčasno glasovanje o umestitvi novega kamnoloma Kožlivc v dolini Vintarjevec

Volivci, ki so na dan glasovanja (24. 9. 2017) odsotni, lahko glasujejo predčasno na posebnem volišču v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji.

Predčasne volitve bodo potekale v četrtek 21. 9. 2017 na posebnem volišču v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji. Volivci lahko na navedeni dan svoj glas oddate med 8.00 in 18.00 uro.