Objavljeno: 14. december, 2017

Povabilo k predstavi idejnih rešitev protokolarnih in priložnostnih daril za Občino Šmartno pri Litiji za obdobje 2018 – 2019

Občina Šmartno pri Litiji (občina) vabi k predstavitvi idejnih rešitev protokolarnih in/ali priložnostnih  daril ter daril zanemarljive vrednosti, ki jih potrebuje za izvajanje svojih protokolarnih aktivnosti.

Povabilo k predstavitvi idejnih rešitev protokolarnih in priložnostnih daril za Občino Šmartno pri Litiji za obdobje 2018 – 2019

Grb SMARTNO – COLOR

Grb SMARTNO – CB

Rok razpisa: Wednesday, 31. 1. 2018 ob 0:00