Zaščita in reševanje

JAVNO NAZNANILO PREDSTAVITVE OBČINSKEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI V OBČINI ŠMARTNO PRI LITIJI – VERZIJA 1.0

JAVNO NAZNANILO PREDSTAVITVE OBČINSKEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI V OBČINI ŠMARTNO PRI LITIJI – VERZIJA 1.0

OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI V OBČINI ŠMARTNO PRI LITIJI – VERZIJA 1.0

OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI NESREČI

NAČRT SPREJEMA IN NASTANITVE EVAKUIRANIH PREBIVALCEV IZ POSAVJA OB NESREČI V JEDRSKI ELEKTRARNI KRŠKO

Načrt sprejema in nastanitve evakuiranih prebivalcev iz Posavja ob nesreči v jedrski elektrarni Krško

JAVNO NAZNANILO PREDSTAVITVE OBČINSKEGA NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POTRESU V OBČINI ŠMARTNO PRI LITIJI – VERZIJA 2.0

javno-naznanilo-nacrt-zir-potres

OBČINSKI NAČRT ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB POTRESU V OBČINI ŠMARTNO PRI LITIJI – VERZIJA 2.0

sprejet-nacrt-zir-ob-potresu