Prostorski akti

Lokacijska preveritev št. 3 (3503-015/2020) Javno naznanilo o javni razgrnitvi pobude in elaborata lokacijske preveritve Preveritev skladnosti elaborata LP ZUreP-2 Elaborat_LP 1_Izrez iz OPN 2_obstojece stanje 3_prikaz lokacijske preveritve wetransfer-ddee18 Lokacijska preveritev št. 2 (352-025/2019) Javno naznanilo Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča Elaborat lokacijske preveritve Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu … Nadaljujte z branjem Prostorski akti