Prostorski akti

Lokacijska preveritev št. 2 (352-025/52019) Javno naznanilo Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča Elaborat lokacijske preveritve Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje ŠM sever – 4. del Sklep o izdelavi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditveno območje Šmartno – sever – 4. del –   Objavljeno v Uradnem listu … Nadaljujte z branjem Prostorski akti