Promet

Elaborat prometne ureditve trga v Šmartnem v primeru zapore trga

Prometna ureditev v času prireditve v centru Šmartna pri Litiji.
Skica prometne ureditve