Projekti ESRR

Prenova in oživitev Staretovega trga v Šmartnem pri Litiji

Viri sofinanciranja: Evropski sklad za regionalni razvoj

Vrednost projekta: 241.850,20 EUR z DDV

Višina sofinanciranja: 142.749,85 EUR

Status – faza:  V teku

Začetek: oktober 2018

Predviden zaključek: maj 2020

Lokacija: parc. št. 1029/1, 1046, 33/1 del (Staretov trg 25) k.o. Šmartno, 1275 Šmartno pri Litiji,

Nosilec: Občina Šmartno pri Litiji

Partnerja: Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji, ZKMŠ Litija – Zavod za kulturo, mladino in šport

Opis projekta:

Investitor, Občina Šmartno pri Litiji, želi v naselju Šmartno obnoviti dela Staretovega trg ter urediti prostor v objektu na trgu za izvedbo srečanj, predavanj, delavnic, ipd. Izvedene projektne aktivnosti bodo trgu povrnile izvorno funkcijo večnamenskega osrednjega prostora v občinskem središču.

Cilji projekta:

 • celostna ureditev podobe osrednjega občinskega trga;
 • obnova in oprema večnamenskega prostora, namenjenega izvajanju delavnic, izobraževanj in predstavitvi lokalne turistične ponudbe;
 • vključenost prebivalcev v nove vsebine;
 • postavitev informacijske table z okoljskimi, izobraževalnimi in promocijskimi vsebinami;
 • vzpostavitev partnerstev za izboljšanje socialnega kapitala.

Aktivnosti:

 • tlakovanje trga z enotnim tlakom po celotni površini v izmeri 414m2,
 • ureditev odvodnjavanja cestišča in trga,
 • namestitev urbane opreme in trajnega zelenja,
 • obnova večnamenskega prostora v objektu na trgu v izmeri 63m2,
 • opremljanje večnamenskega prostora v objektu na trgu,
 • nabava stojnic za izvedbo občasnih prireditev, sejmov, tržnice – 10 stojnic
 • postavitev info table za turistični in izobraževalni namen – 1 tabla,
 • postavitev označevalnih tabel na objektu (TIC in ESRR) – 2 tabli,
 • tisk zgibank z okoljskimi informacijami in informacijami o projektu v dveh jezikih – 3000 izvodov
 • ureditev štirih parkirnih mest ob cesti za kratkotrajno parkiranje do 15 min,
 • izvedbo dogodkov (novih vsebin) na prenovljenem trgu ter v urejenem prostoru na Staretovem trgu 25, kot so sejmi, prireditve, delavnice, izobraževanja – 13 dogodkov.

Podatki o financiranju

ESRR: Operacija »Prenova in oživitev Staretovega trga v Šmartnem pri Litiji« je bila prijavljena na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji pri Lokalni akcijski skupini Srce Slovenije. Operacija je bila dne 18.1.2019 potrjena z obvestilom o potrditvi operacije, št. 331-7/2015/88 s strani MGRT. Na podlagi podpisane pogodbe z MGRT bo Občina Šmartno pri Litija upravičena do sredstev v skupni višini 142.749,85 € za že izvedene splošne stroške, gradbeno-obrtniška dela, instalacije in opremo, nadzor nad temi deli ter za izdelavo PID. Partnerja, Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji ter ZKMŠ Litija, pa bosta v okviru operacije zagotovila lastna sredstva v skupni višini 1.270,00 EUR za izvedbo delavnic, meritev sladkorja, ekskurzijo in koncertni dogodek.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.