Javna razgrnitev modelov vrednotenja

Občane obveščamo, da bo javna predstavitev modelov vrednotenja potekala v četrtek 17. 10. 2019 od 10.00 – 13.00 v prostorih občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenih stališčih do pripomb. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Občinska uprava

 

Na podlagi Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin je občina prejela predloge modelov vrednotenja. Modeli vrednotenja bodo javno razgrnjeni v sejni sobi Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji. Javna razgrnitev bo trajala od 1. 10. 2019 do 30. 10. 2019. Predlogi modelov vrednotenja kot tudi vse dodatne informacije o projektu s pogostimi vprašanji ter odgovori, so dostopni na spletni strani Portala za množično vrednotenje nepremičnin www.mvn.e-prostor.gov.si.

Če imate pripombo in želite predlagati spremembo modela, boste na portalu MNV ali na naši občini dobili poseben obrazec. Vanj se vpiše pripomba in se čimbolj utemelji. Če bo vaš predlog vezan na vrednostno cono občine, se posreduje obrazec na občino. Če pa bo vaša pobuda vezana na drug element modelov, ga pošljete na naslov Geodetska uprava RS, Vrednotenje, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana ali na vredotenje@gov.si.

Za morebitno pomoč in vprašanja lahko kontaktirate klicni center na 080 20 09. Svetovalci na klicnem centru so vam na voljo vsak delovni dan od 8. do 16. ure.

Zapisala: Andreja Leskovšek