Objavljeno: 22. november, 2018

Podpis Pisma o nameri vzpostavitve storitve zagotavljanja brezplačnih prevozov za starostnike s področja občin Šmartno pri Litiji in Litija

Danes so župan občine Šmartno pri Litiji g. Rajko Meserko, župan občine Litija g. Franci Rokavec in direktor zavoda Sopotniki g. Marko Zevnik podpisali Pismo o nameri vzpostavitve storitve zagotavljanja brezplačnih prevozov za starostnike s področja občin Šmartno pri Litiji in Litija. Nosilec projekta bo Zavod Sopotniki, ki tovrstno storitev že izvaja v 11 slovenskih občinah in z brezplačnimi prevozi k zdravnikom, v trgovino, na kulturne prireditve ali na druženja pomaga že 1000 starostnikom po državi. Prevoze izmenjaje opravljajo prostovoljni vozniki, ki so za to delo predhodno ustrezno usposobljeni, partnerji v projektu pa zagotovijo vse potrebno: od namenskega službenega vozila in telefona, zavarovanja in prehrane, usposabljanj, do podporne informacijske infrastrukture, ki je potrebna za koordinacijo storitve.

V skoraj petih letih delovanja Zavoda Sopotniki se je izkazalo, da starostniki poleg mobilnosti in pomoči pri dostopu do storitev pogosto trpijo tudi zaradi osamljenosti, pogrešajo občutek sprejetosti in priložnosti za druženje in pogovor. Zato si zavod prizadeva, da storitev, ki jo izvaja, ni zgolj prevoz, pač pa pomoč pri zagotavljanju aktivnega in kakovostnejšega življenja v starosti. V ta namen poleg izvajanja samih prevozov uporabnike vabi tudi k obisku programov namenjenih starejšim občanom, jih vabi na kulturne in izobraževanje prireditve in podobno.

Podpisniki pisma so se zavezali, da si bodo prizadevali, da storitev zaživi v začetku leta 2019 in tako izboljša kakovost starejših občanov omenjenih občin.