Objavljeno: 12. marca, 2020

Obvestilo o poslovanju Občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji

Občinska uprava Občine Šmartno pri Litiji vse občane obvešča o nemotenem poslovanju ter jih hkrati naproša, da se z namenom zmanjševanja možnosti širjenja okužbe s korona virusom SARS-CoV-2 poslužujejo vlaganja vlog preko elektronske pošte (info@smartno-litija.si) oziroma navadne pošte.

Vstop za stranke ni možen.

Strankam smo v času uradnih ur na voljo na telefonski številki 01 8962 770 in preko elektronske pošte info@smartno-litija.si.

Obvestilo velja od 13.03.2020 do preklica.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

Vse informacije v zvezi z s korona virusom SARS-CoV-2 so dostopne na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje https://www.nijz.si/.

v Uradnem listu RS, št. 18/2020 z dne 11. 3. 2020 so objavljeni sledeči akti Ministrstva za zdravje:

  • Odredba o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki določa, da se prekine izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe. Izvajajo se preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta. Uredba je začela veljati 11. 3. 2020 ob 18. uri.
  • Odredba o prepovedi zbiranja na dogodkih v zaprtih javnih prostorih, s katero se, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), prepove zbiranje ljudi na dogodkih v zaprtih javnih prostorih, kjer se zbira več kot 100 ljudi. Uredba se ne uporablja za zbore, ki predstavljajo način dela državnih organov. Uredba je začela veljati 11. 3. 2020 ob 18. uri.