Objavljeno: 23. oktobra, 2020

OBVESTILO – O POSLOVANJU OBČINSKE UPRAVE OBČINE ŠMARTNO PRI LITIJI

Na občini Šmartno zaradi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju celotne države, od ponedeljka 26.10.2020  do nadaljnjega preklicujemo možnost osebnih sestankov, zato vas prosimo,  da se v celoti poslužujete poslovanja brez osebnih stikov (po e-pošti in preko telefona).

Če potrebujete kakršnokoli informacijo vas prosimo, da nas kontaktirate:

mag. Karmen Sadar – v.d. direktorja občinske uprave
T: 01 896 27 72
E: karmen.sadar@smartno-litija.si
Področje: vodenje občinske uprave, pooblaščenka za dostop do informacij javnega značaja, družbene dejavnosti, kmetijstvo, turizem, gospodarstvo

Nataša Dobravec –  sprejemna pisarna
T: 01 896 27 70
E:  info@smartno-litija.si ; natasa.dobravec@smartno-litija.si
Področje: obratovalni časi, javne prireditve,  denarna pomoč za novorojence, sprejemna pisarna

Aleš Krže
T: 01 896 27 77
E: ales.krze@smartno-litija.si
Področje: cestna infrastruktura,  javna razsvetljava, investicije, lokalni energetski koncept, širokopasovna omrežja

Andreja Leskovšek 
T: 01 896 27 74
E: andreja.leskovsek@smartno-litija.si
Področje: lokacijske informacije, potrdila o namenski rabi zemljišča, prostorski plani, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, predkupne pravice, komunalni odpadki, komunalni prispevek

mag. Tanja Kepa Ferlan 
T: 01 896 28 01
E: tanja.kepa-ferlan@smartno-litija.si
Področje: stanovanjske zadeve, oskrba s pitno vodo, civilna zaščita, pokopališka dejavnost, odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Maša Gril
T:  
01 896 28 02
E: masa.gril@smartno-litija.si
Področje: premoženjsko pravne zadeve, služnostne pravice, varstvo osebnih podatkov, kadrovske zadeve

Hvala za razumevanje.

Župan in občinska uprava Občine Šmartno pri Litiji