Objavljeno: 15. oktobra, 2020

Obvestilo o poslovanju Občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji

Obvestilo o poslovanju Občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji

Spoštovani občanke in občani.

Obveščamo vas, da Občinska uprava občine Šmartno pri Litiji, od ponedeljka dalje  (19.10.2020) deluje v času uradnih ur pod naslednjimi varnostnimi pogoji:

Občinska uprava vse občane naproša, da se z namenom zmanjševanja možnosti širjenja okužbe s korona virusom SARS-CoV-2 poslužujejo vlaganja vlog preko elektronske pošte (info@smartno-litija.si) oziroma navadne pošte. Prosimo vas, da v nabiralnik, ki je ob vhodu na občino ne oddajate vlog, dopolnitev vlog in drugih zadev, ki so vezane na rok ali kako drugače pomembne in nujne za vas. V kolikor boste oddajali v nabiralnik zgoraj navedene zadeve, občina ne prevzema odgovornosti v primeru zamujenih rokov, izgube pošte in podobno.

Obisk na občini je možen samo v času uradnih ur po predhodnem dogovoru.

Ponedeljek: 08.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00
Sreda: 08.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00
Petek: 08.00 – 13.00

Stranke, ki se želijo osebno zglasiti pri določenemu javnemu uslužbencu, se morajo predhodno naročiti po telefonu oziroma elektronski pošti. Po odobritvi termina obiska, stranka pred vstopom v občinske prostore pozvoni, na vhodu jo sprejeme uslužbenec in jo pospremi v sejno sobo V prostorih občine je obvezno nošenje maske,  razkuževanje rok in ohranjanje varne razdalje.

Kontakti:

mag. Karmen Sadar – v.d. direktorja občinske uprave
T: 01 896 27 72
E: karmen.sadar@smartno-litija.si
Področje: vodenje občinske uprave, pooblaščenka za dostop do informacij javnega značaja, družbene dejavnosti, kmetijstvo, turizem, gospodarstvo

Nataša Dobravec –  sprejemna pisarna
T: 01 896 27 70
E:  info@smartno-litija.si ; natasa.dobravec@smartno-litija.si
Področje: obratovalni časi, javne prireditve,  denarna pomoč za novorojence, sprejemna pisarna

Aleš Krže
T: 01 896 27 77
E: ales.krze@smartno-litija.si
Področje: cestna infrastruktura,  javna razsvetljava, investicije, lokalni energetski koncept, širokopasovna omrežja

Andreja Leskovšek 
T: 01 896 27 74
E: andreja.leskovsek@smartno-litija.si
Področje: lokacijske informacije, potrdila o namenski rabi zemljišča, prostorski plani, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, predkupne pravice, komunalni odpadki, komunalni prispevek

mag. Tanja Kepa Ferlan 
T: 01 896 28 01
E: tanja.kepa-ferlan@smartno-litija.si
Področje: stanovanjske zadeve, oskrba s pitno vodo, civilna zaščita, pokopališka dejavnost, odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Maša Gril
T:  
01 896 28 02
E: masa.gril@smartno-litija.si
Področje: premoženjsko pravne zadeve, služnostne pravice, varstvo osebnih podatkov, kadrovske zadeve

Vsi, ki boste dobili termin na občini, morate obvezno nositi zaščitno opremo (masko). Individualna srečanja se bodo odvijala izključno v sejni sobi občine.

Obvestilo velja do preklica.

Župan in občinska uprava Občine Šmartno pri Litiji