Objavljeno: 4. maja, 2020

Obvestilo o poslovanju Občinske uprave Občine Šmartno pri Litiji

Spoštovani občanke in občani.

Obveščamo vas, da, Občinska uprava občine Šmartno pri Litiji, od srede dalje (6. 5. 2020) deluje v času uradnih ur pod naslednjimi varnostnimi pogoji:

Obisk na občini je možen samo v času uradnih ur po predhodnem dogovoru.

Ponedeljek: 08.00 – 12.00 in 13.00 – 15.00
Sreda: 08.00 – 12.00 in 13.00 – 17.00
Petek: 08.00 – 13.00

Stranke ki se želijo osebno zglasiti pri določenemu javnemu uslužbencu, se morajo predhodno po telefonu oziroma elektronski pošti naročiti.

Kontakti:

mag. Karmen Sadar – direktorica občinske uprave
T: 01 896 27 72
E: karmen.sadar@smartno-litija.si
Področje: vodenje občinske uprave, pooblaščenka za dostop do informacij javnega značaja, družbene dejavnosti, kmetijstvo, turizem, gospodarstvo

Nataša Dobravec –  sprejemna pisarna
T: 01 896 27 70
E:  info@smartno-litija.si ; natasa.dobravec@smartno-litija.si
Področje: obratovalni časi, javne prireditve,  denarna pomoč za novorojence, sprejemna pisarna

Aleš Krže
T: 01 896 27 77
E: ales.krze@smartno-litija.si
Področje: cestna infrastruktura,  javna razsvetljava, investicije, lokalni energetski koncept, širokopasovna omrežja

Andreja Leskovšek 
T: 01 896 27 74
E: andreja.leskovsek@smartno-litija.si
Področje: lokacijske informacije, potrdila o namenski rabi zemljišča, prostorski plani, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, predkupne pravice, komunalni odpadki, komunalni prispevek

mag. Tanja Kepa Ferlan 
T: 01 896 28 01
E: tanja.kepa-ferlan@smartno-litija.si
Področje: stanovanjske zadeve, oskrba s pitno vodo, civilna zaščita, pokopališka dejavnost, odvajanje in čiščenje odpadnih voda

Maša Gril
T:  01 896 28 02
E: masa.gril@smartno-litija.si
Področje: premoženjsko pravne zadeve, služnostne pravice, varstvo osebnih podatkov, kadrovske zadeve

Vsi, ki boste dobili termin na občini, morate obvezno nositi zaščitno opremo (masko). Individualna srečanja se bodo odvijala izključno v sejni sobi občine.

Obvestilo velja do preklica.

Župan in občinska uprava Občine Šmartno pri Litiji